Färnebo folkhögskola

Färnebo folkhögskola är freds-, miljö- och solidaritetsrörelsens folkhögskola. Vi är en mötesplats för människor som vill lära sig mer om globala frågor, rättvisa och förändring och vi arbetar utifrån mer än fyrtio års erfarenhet av folkbildning och lärande. Färnebo folkhögskola finns i Österfärnebo och Gävle. 

Färnebo folkhögskola

Vår vision är en värld där det råder rättvis fred och där vi hushållar med jordens resurser. En värld byggd på rättvisa och solidaritet där demokratiska och mänskliga rättigheter garanteras alla. En värld fri från rasism, sexism, homofobi och andra former av förtryck.  

Färnebo folkhögskolas kurser skapar möten som inspirerar till engagemang, kunskapssökande och ger insikt i våra gemensamma möjligheter att påverka världen.

Vår kursverksamhet

Vi har kurser i allt från odling, feminism och klimatomställning till romanskrivande och svenska för nyanlända. Som alla folkhögskolor har vi även Allmän kurs som ger gymnasiekompetens. Vi arbetar med olika former av kurser, både distansutbildningar, kurser på hel- eller halvfart och internatkurser, alltså då man bor och studerar på skolan.  

Såväl internationellt och lokalt sker vår kursverksamhet i samverkan med organisationer som jobbar för jämlikhet, rättvisa, rättigheter, stärkt demokrati och miljöomställning. Bakom skolan står 12 svenska organisationer som arbetar med fred, solidaritet och miljö. Vi har också flera mångåriga samarbeten med organisationer i Europa, Afrika och Latinamerika.

En viktig del i skolans pedagogik är att deltagarna har en aktiv roll i kursernas utformning. 

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Färnebo folkhögskola strävar efter att vara en tillgänglig skola för alla. Den fysiska såväl som den pedagogiska och psykosociala miljön ska präglas av tillgänglighet.

Studerande med funktionsvariationer, särskilda behov och brister i svenska ska ges möjlighet att studera på samma villkor och ha samma förutsättningar att nå sina mål som andra studerande på Färnebo folkhögskola.

Flera av undervisningslokalerna på skolan är tillgängliga för rullstolsburna. Skolans aula är utrustad med teleslinga och två av skolans byggnader är utrustade med ramper. Vi arbetar med att göra samtliga av skolans lokaler tillgängliga.

Kontakta oss om du vill veta mer om vilka möjligheter till särskilt stöd i undervisningen vi kan erbjuda!

Hitta hit

Postadress:
Färnebo folkhögskola
Färnebovägen 874
811 74 Österfärnebo

Telefon: 0291-202 75
Fax: 0291-205 74

E-post:
info@farnebo.se

Webbadress:
www.farnebo.se

Huvudman:
12 organisationer ur freds-, miljö- och solidaritetsrörelsen i Sverige.
https://farnebo.se/vara-huvudorganisationer/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Övrig information:
Internat med 68 bäddar

Andra utbildningar på skolan:

Nyheter från Färnebo folkhögskola