Fridhem startar ny inriktning i Malmö

I september startar Fridhems folkhögskola en ny inriktning i Malmö för dig som vill jobba inom äldrevård och hemtjänst. Kursen är en Allmän kurs med vårdinriktning.

Fokus för kursen, förutom att studera allmänna ämnen, ligger på kurser i basal vård- och omsorg, hygien, genomförandeplan, rapporteringsskyldighet, sekretess, begreppsförklaringar, socialtjänstlag, bemötande, patientsäkerhet och delegering. 
 

Till våren ingår även praktik i utbildningen. 

Du får:

  • Läsa in gymnasiegemensamma ämnen och särskilda behörigheter. 

  • Praktik

  • Läsa ämnen för att förbereda dig för arbete inom äldrevård och/eller hemtjänst.

  • Hjälp att komma igång med dina studier.

  • Individuell handledning.

  • Träna studieteknik samt förbättra dina kunskaper och färdigheter inför framtida studier.

  • Komplettera dina tidigare validerade utländska betyg.

  • Läsa in gymnasiegemensamma ämnen och särskilda behörigheter. 

Du väljer de ämnen du behöver för att bli behörig till vidare studier och en studieplan upprättas.

Läs mer och ansök på www.fridhemsfolkhogskola.se

 

Alla nyheter