Studiestöd och studiemedel

Du som studerar på folkhögskola
kan få studiestöd från staten.
Du som är mellan 16 och 20 år
får 1 250 kronor i månaden.

Du kan även söka ett inackorderingstillägg
om du bor på skolan.
Då får du mellan 1 190 kronor och
2 350 kronor i månaden.

Studiemedel »
CSN »

Tillbaka till Vad är en folkhögskola »