Yrkesutbildningar på folkhögskola - Folkhögskola.nu
Lyssna Teckenspråk Lättläst Other languages
 
Yrkesutbildningar på folkhögskola

Yrkesutbildningar på folkhögskola

Yrkesutbildningar på folkhögskola kan efter genomförd utbildning leda till ett antal olika yrken, bland annat journalist, fritidsledare, behandlingsassistent, kantor och teckenspråkstolk.

Yrkesutbildningarna på folkhögskolan är profilkurser speciellt inriktade mot ett yrke. Vissa yrkesutbildningar är på eftergymnasial nivå, medan andra är på gymnasienivå.

Yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå på folkhögskola har vissa behörighetskrav. Kravet motsvarar en treårig utbildning i gymnasieskolan. För mer preciserad information får man kolla på repektive utbildning.

Som exempel kan nämnas Fritidsledarutbildningen som kräver samma behörighet som till yrkeshögskolan men med tillägg av Svenska 2 och Teckenspråkstolkutbildningen som vanligtvis kräver grundläggande behörighet för högskolestudier (samt fullgod syn, hörsel och motorik).

 Under rubriken Tryckt material > Faktablad om folkhögskolan, hittar du en pdf med alla eftergymnasiala utbildningar på folkhögskolan »

För de eftergymnasiala yrkesutbildningar finns ingen nedre åldersgräns för ansökan om studiemedel. Detta gäller bland annat utbildningar till fritidsledare, kantor, journalist och teckentolk.

Vilken studiemedelsnivå en kurs ligger på påverkar dels det totala antalet terminer som studiestöd beviljas för, dels kan det påverka bidragsdelens storlek. Man har ett visst antal terminer på högskolenivå/eftergymnasial nivå och ett annat antal terminer på gymnasienivå.

Nedan kan du filtrera bland de olika yrkesutbildningarna för att söka efter en som passar dig.


Alla län
Alla ämnesområden
Välj ett ämnesområde först

Detaljerad sökning

Dela