Ny kurs i praktisk träning i civilkurage och jämlikhet

Ny spännande utbildning på Fridhems folkhögskola! I oktober 2018 kommer skolan, i samarbete med organisationen Vardagens civilkurage, starta kursen Ingrip! - Praktisk träning i civilkurage & jämlikhet!

Efter höstens flera olika #Metoo-kampanjer råder inga tvivel om att det finns utbredda samhällsproblem som rör oss alla.
Vittnesmålen vi hört är resultatet av förtryckande beteenden, normer, och strukturer som tar sig i uttryck i form av rasism, sexism, sexuella trakasserier, härskartekniker och så vidare.

Efter höstens kampanjer har det hållits manifestationer, skrivits artiklar och debatterats. Fridhems folkhögskola och Vardagens civilkurage tycker att det är dags att gå från ord till handling. Vi behöver vi agera och praktiskt påbörja den förändring som vi talar om att vi vill ha. 


Utbildningen

Organisationen Vardagens civilkurage har sedan 2015 jobbat med praktisk civilkurageträning. Under tre års tränande och experimenterande har Vardagens civilkurage utvecklat en egen ickevåldsbaserad träningsmetod i civilkurage. En metod där deltagarna praktiskt övar och finslipar olika typer av tekniker i hur en kan ingripa mot förtryckande normer, strukturer och beteenden och istället skapa samhällen med mer jämlikhet och demokrati.

I denna fyra veckor långa utbildning kommer deltagarna själva träna på att ingripa i situationer där det pågår olika typer av förtryck och orättvisor.

Deltagarna kommer också att genomgå Vardagens civilkurages utbildning för framtida civilkuragetränare. Detta innebär att deltagarna, efter avslutad utbildning, själva kommer kunna planera och genomföra praktisk civilkurageträning på olika teman.

Utbildningen värvar praktik och teori. Djupdykning i teori kring samhällsförändring, performativa och instrumentella ingripandetekniker, feministiska mötestekniker och ickevåld.

Kursen kommer att hållas i Vardagens Civilkurages lokaler i Malmö. En del av den  praktiska träningen kommer att ske i samarbete med kulturlinjerna på Fridhems folkhögskola i Svalöv. 

Läs mer här

Alla nyheter