Urval till folkhögskolans yrkesutbildningar

Urvalet till folkhögskolans eftergymnasiala yrkesutbildningar beslutar varje folkhögskola självständigt om.

Många använder en kombination av betyg/studieomdöme och intervju.

Kontakta skolan direkt om du undrar vilka urvalsgrunder som används på en specifik kurs.

Här ser du alla folkhögskolornas eftergymnasiala yrkesutbildningar »