Behörighet till studier på gymnasienivå

Om du inte har gått klart grundskolan kan du gå Allmän kurs på grundskolenivå. Då får du kunskaper och behörighet så att du senare kan studera vidare på gymnasienivå.

Hur lång tid du behöver studera på grundskolenivån beror på vad du har för tidigare grundskolestudier bakom dig. Det beror också på upplägget av studierna som varje folkhögskola fritt beslutar om.

Vad studerar jag?

På Allmän kurs studerar du allmänna ämnen, som till exempel svenska, matematik, engelska, samhällskunskap med flera. Det är vanligt att folkhögskolor ordnar temastudier på Allmän kurs, där flera ämnen ingår i ett tema.

Kan jag sedan fortsätta studera på folkhögskolan?

Ja, du kan fortsätta dina studier på Allmän kurs på gymnasienivå.

Hur kombinerar jag grundskolenivån med gymnasienivån?

Det varierar mellan olika folkhögskolor. En del erbjuder ett år på grundskolenivå, andra erbjuder två år på grundskolenivå. En del integrerar grundskolenivån och gymnasienivån till en helhet, medan andra kräver fullgjord grundskola innan du kan påbörja de tre åren på gymnasienivån.

Huvudregeln är att du studerar tre år på folkhögskola för att bli klar med gymnasienivån och få grundläggande behörighet till högskola/yrkeshögskola. Visst utrymme för repetition av grundskolenivån kan finnas i dessa tre år.

Mer information: