Att skriva en ansökan till folkhögskolan

I din ansökan till folkhögskolan är det bra om du skickar med så mycket information som möjligt om vad du gjort tidigare. Då får folkhögskolan en bild av av vem du är och vad du vill få ut av din tid på folkhögskola.

Exakt vad din ansökan ska innehålla kan du läsa mer om på den specifika kursens sida. Här är några exempel på vad många folkhögskolor vill att du ska skicka in med din ansökan och vilka dokument du kan börja förbereda när du bestämt dig för att ansöka.

Personligt brev med referensperson

I det personliga brevet berättar du om dig själv och varför du vill gå kursen. En del folkhögskolor vill ha namn och telefonnummer till en referensperson, någon som känner dig väl men som inte är en släkting eller nära vän till dig.

Ditt senaste skolbetyg

Folkhögskolorna har inte tillgång till några betygsdatabaser, så du måste själv skicka in kopior av dina betyg. Går du i en skola när du söker skickar du med ditt senaste betyg/intyg. Berätta då för folkhögskolan när du kommer att vara klar och när du kan komplettera med ditt slutgiltiga betyg/intyg.

Arbetsintyg från din senaste anställning

Om du arbetar eller har arbetat när du söker till folkhögskolan skickar du med ett arbetsintyg från dessa anställningar.

Personbevis

Personbevis för studier beställer du hos Skatteverket »

Arbetsprover

En del kurser, framför allt estetiska, vill ibland att du skickar in arbetsprover.

Folkhögskolan sköter antagningen

När folkhögskolan fått in din ansökan gör de en bedömning av alla de sökandes behov och förutsättningar. Folkhögskolorna strävar efter att få deltagare med olika bakgrund till sina kurser. På så sätt får de studerande ett större utbyte av de samtal och diskussioner som förs på folkhögskolan.

Intervju eller antagningsprov

Många skolor kallar till en intervju och en del har inträdesprov.