En person sitter med ett pappershäfte i knät.

Antagningskrav till folkhögskolan

Höga betyg är inte avgörande för om du ska bli antagen till en kurs på folkhögskola. När det är fler sökande än det finns platser handlar det mer om skolans bedömning av dina och dina kurskamraters behov och förutsättningar.

Det finns inga generella antagningskrav på folkhögskolornas kurser, eftersom det finns så många olika kurser på många olika nivåer. Mer detaljerad information om vilka krav som ställs finns angivet på varje enskild kurssida.

Om du inte uppfyller de formella antagningskraven till en utbildning på en folkhögskola, men har andra erfararenheter som är likvärdiga, kan det finnas en möjlighet att bli antagen. Folkhögskolorna beslutar i slutändan själva vem som kan tillgodogöra sig innehållet i kursen.

Allmän kurs

Allmän kurs (kallas även behörighetsgivande kurs) ställs normalt inga formella antagningskrav. De studerande startar på olika nivåer, beroende på förkunskaper och tidigare studier. Därför är det viktigt att du skickar in ditt senaste skolbetyg, eftersom folkhögskolan vill veta vad du gjort tidigare och vad du behöver komplettera för att uppnå dina studiemål.

Profilkurs

profilkurserna ställs ibland vissa antagningskrav. Det kan vara krav på exempelvis tidigare studier eller praktiska erfarenheter.

Yrkesutbildning

eftergymnasiala yrkesutbildningar ställs krav på att du som söker ska ha studerat tre år på gymnasienivå och ha grundläggande behörighet till högskole- eller yrkeshögskolestudier, eller motsvarande erfarenheter.

Vem kommer in på folkhögskolan?

Folkhögskolorna har en stor frihet i beslutet kring vem de ska anta till en kurs. Betyg behöver inte vara av betydelse, utan ofta görs bedömningen på andra grunder. 

Det kan alltså vara svårt att i förhand veta hur stora dina chanser är att komma in på en viss kurs. Dock kan folkhögskolan ofta vara behjälplig med siffror kring hur många som brukar ansöka till en kurs, samt dokument som beskriver skolans eller kursens antagningsprocess och antagningsprinciper.