Två personer tittar in i kameran.

Studerandes rättigheter på folkhögskola

Du som studerar på folkhögskola och är missnöjd med din situation eller har kommit i konflikt med skolan kan vända dig till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). De kan ge stöd och råd och informera om vilka rättigheter du har.

Folkhögskolan är en fri utbildningsform som styrs av breda målsättningar och har få gemensamma regler. De statliga pengar som folkhögskolorna får för att driva sin verksamhet fördelas av Folkbildningsrådet. Det finns regler kopplade till de statliga bidragen till folkhögskolorna. Läs mer på Folkbildningsrådets webbplats: Villkor för statsbidrag »

Folkbildningsrådet har dock inte som uppgift att granska och kontrollera skolorna. Skollagen gäller inte för folkhögskolor och det finns inga statliga läroplaner.

För dig som studerande på folkhögskola betyder det att det är skolans egen styrelse som har rätt att fatta de flesta beslut som påverkar din situation och dina rättigheter på skolan.

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR) finns för att stärka den rättsliga ställningen för studerande vid folkhögskolorna. De ger råd och stöd till dig som studerande och i vissa fall kan du anmäla ditt ärende till FSR.

Du når FSR08-412 48 10 eller fsr@folkbildningsradet.se.

Till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd på Folkbildningsrådets webbplats »

Mer info: