Två personer tittar in i kameran.

Studerandes rättigheter på folkhögskola

Du som studerar på folkhögskola och är missnöjd med din situation eller har kommit i konflikt med skolan kan vända dig till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). De kan ge stöd och råd och informera om vilka rättigheter du har.

Så här gör du om du har klagomål eller synpunkter

  1. Börja med att prata med skolans rektor.
  2. Är du missnöjd med hur rektor har hanterat frågan? Vänd dig till skolans styrelse.
  3. Om du fortfarande efter det har klagomål på hur skolan har agerat, kan du göra en skriftlig anmälan till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). Du måste göra anmälan inom ett år efter det att du slutat kursen.

Du kan bara anmäla ett ärende till FSR om du går en kurs som är längre än 15 dagar. Du behöver göra anmälan inom ett år efter att du har slutat kursen.

Kontakta FSR

Du når FSR på 08-412 48 10 eller fsr@folkbildningsradet.se.

Vill du veta mer?

Vilka frågor kan du anmäla? Vad händer när du har gjort en anmälan? Vilka är det som gör bedömningen och hur har de tänkt i tidigare ärenden? Läs mer på Folkbildningsrådets webbplats: Att göra en anmälan (öppnas i ny flik)

Folkbildningsrådet har också en informationsfolder på flera språk: Dina rättigheter på folkhögskola (öppnas i ny flik)