Folkhögskolans kurser och utbildningar

Bli behörig till högre studier, fördjupa dig inom ett intresse eller utbilda dig inom ett yrke. På folkhögskola finns olika typer av kurser. De två största kurstyperna är allmän kurs och särskild kurs. Vilken kurs passar dig?

Allmän kurs

Allmän kurs är till för personer som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning och ger grundläggande behörighet att söka vidare till högskola eller yrkeshögskola. På Allmän kurs får deltagarna inte betyg, utan ett studieomdöme som ligger till grund för antagning till högskola i en särskild kvotgrupp.

Läs mer om Allmän kurs >>

Profilkurs

Profilkurs på folkhögskola är en typ av kurs där du lär dig ett särskilt ämnesområde. Kursen kan vara både praktiskt och teoretiskt, handla om att lära sig ett yrke eller fördjupa sig i handarbete eller hållbarhetsfrågor. Ibland används begreppet särskild kurs i stället för profilkurs.

Läs mer om profilkurs >>

Andra utbildningar

Många folkhögskolor ger utöver folkhögskolekurserna även utbildningar inom andra skolformer, eller utbildningar på uppdrag av till exempel kommunen eller skolans huvudman. Det kan röra sig om Svenska för invandrare, Studiemotiverande folkhögskolekurs, Etableringskurs och Svenska från dag ett. Dessa kurser hittar du inte på folkhögskola.nu.