Folkhögskolans kurstyper

Bli behörig till högre studier, fördjupa dig inom ett intresse eller utbilda dig inom ett yrke. På folkhögskola finns olika typer av kurser. Vilken kurs passar dig?

Allmän kurs – få behörighet till vidare studier

Allmän kurs är till dig som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning och vill få grundläggande behörighet att söka till studier på universitet, högskola eller yrkeshögskola.

Läs mer om Allmän kurs

Profilkurs – utveckla ett intresse

En profilkurs kan du läsa om du vill fördjupa dig i ett särskilt intresse, lära dig ett nytt ämnesområde eller få nya praktiska kunskaper. Profilkursernas inriktningar har nästan obegränsad variation. Du kan läsa allt från estetiska ämnen till hälsofrågor, demokrati eller odling.

Läs mer om folkhögskolans profilkurser

Yrkesutbildning – utbilda dig inom ett yrke

Folkhögskolan erbjuder yrkesutbildningar inom vissa yrken. Vissa utbildningar är på eftergymnasial nivå, medan andra är på gymnasienivå.

Läs mer om folkhögskolans yrkesutbildningar

Sommarkurser och korta kurser

Vill du lära dig något nytt på semestern eller sommarlovet? Många folkhögskolor ordnar kortare kurser under sommaren, helger och lov.

Läs mer om sommarkurs och korta kurser

Andra utbildningar

Många folkhögskolor ger utöver folkhögskolekurserna även utbildningar inom andra skolformer, eller utbildningar på uppdrag av till exempel kommunen eller skolans huvudman. Det kan röra sig om Svenska för invandrare, Studiemotiverande folkhögskolekurs, Etableringskurs och Svenska från dag ett. Dessa kurser hittar du inte här på folkhögskola.nu.