Kostnader på folkhögskola

Själva undervisningen på folkhögskolan är avgiftsfri. Men att gå på folkhögskola kan ändå innebära vissa kostnader.

När du söker till en folkhögskola ska du få information om vilka kostnader som finns kopplade till just den kurs du ska läsa, så att du känner till dem innan du börjar. Om det är några kostnader som du undrar över kan du alltid be skolan att specificera dem för dig.

Kostnad för mat och boende

De som väljer att bo på skolans internatboende betalar även för mat och boende. Hur mycket det kostar varierar mellan olika skolor, och avgörs av till exempel standard på rummen och hur många måltider per vecka som serveras. Generellt går det att säga att det kostar cirka 4 500 kronor/månad.

Vissa folkhögskolor har obligatoriska måltider som medför kostnader för deltagarna. Precis som för alla andra obligatoriska kostnader så måste skolan ge information om dem innan påbörjad kurs.

Du betalar till exempel själv för:

  • kurslitteratur
  • studiematerial
  • studieresor
  • kopieringsavgifter
  • lunch och fika
  • eventuellt boende på internat och mat på kvällar.