En deltagare sitter i ett klassrum och lyssnar.

Åldersgränser på folkhögskola

Hur gammal ska jag vara för att studera på folkhögskola? Folkhögskolan vänder sig i första hand till vuxna som är 18 år eller äldre. Någon övre åldersgräns finns inte.

Allmän kurs

För att studera på Allmän kurs på folkhögskola ska du vara 18 år eller äldre, eller fylla 18 år under året du börjar studera.

Profilkurs

För att studera en profilkurs på folkhögskola ska du vara minst 18 år eller fylla 18 år under året du börjar studera.  Vissa profilkurser (främst yrkesutbildningar) kräver även tre års studier på gymnasienivå.

Yrkesutbildning

För yrkesutbildningar gäller samma regler som för profilkurser. Dock är många yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå, vilket även kräver tre års studier på gymnasienivå.

Sommarkurs / helgkurs / veckokurs

Sommar- helg- och veckokurser har en nedre åldersgräns på 13 år.