Två personer spelar instrument.

Ekonomi på folkhögskola – CSN och andra bidrag

Hur kan du finansiera studierna på folkhögskola? Många av folkhögskolornas utbildningar ger rätt till studiestöd från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Det finns flera typer av studiestöd: studiehjälp, studiemedel, studiestartsstöd och omställningsstudiestöd. Vilket av dem du kan få beror på hur gammal du är och vilken livssituation du befinner dig i. För vissa finns också möjlighet att få bidrag från andra myndigheter.

Hitta på sidan

Studiehjälp – för dig under 20 år

Du kan få studiehjälp till och med vårterminen det år som du fyller 20 år, för heltidsstudier på grundskolenivå eller gymnasienivå. Studiehjälpen kan bestå av en eller flera av dessa delar:

 • studiebidrag för den tid som du studerar, högst tio månader under samma år
 • inackorderingstillägg för dig som behöver flytta långt eller har lång restid
 • extra tillägg för familjer med låga inkomster.

Om du studerar på heltid på eftergymnasial nivå kan du söka studiemedel i stället för studiehjälp. Vissa av folkhögskolornas yrkesutbildningar är på eftergymnasial nivå.

Så ansöker du om studiehjälp

Studiebidraget ska du få automatiskt, så det behöver du inte själv ansöka om. Däremot behöver du ansöka om inackorderingstillägg och extra tillägg. Du kan söka för det läsår som du läser just nu eller det läsår som du precis har läst.

Läs mer:

Kommunen kan bidra

Vissa kommuner hjälper till med kostnader för

 • dagliga resor till och från skolan
 • kost
 • läromedel.

Kontakta din hemkommun för att ta reda på om du kan få ersättning eller bidrag, utöver studiehjälpen från CSN.

Studiemedel

Studiemedel består av studiebidrag och studielån. Du kan välja att bara söka bidraget. Du kan också söka lån för färre veckor än du får bidrag.

Räkna ut hur mycket pengar som du kan få och låna på csn.se (öppnas i ny flik)

Vem kan få studiemedel?

Du kan få studiemedel för studier på heltid eller deltid. Studierna kan vara på plats eller på distans.

Generellt kan du söka studiemedel för att studera på folkhögskola från och med höstterminen det år som du fyller 20 år till och med det år som du fyller 60 år. Innan höstterminen som du fyller 20 år, kan du bara söka studiemedel för eftergymnasiala utbildningar.

Så ansöker du om studiemedel

Ansök på csn.se. Du kan ansöka om studiemedel när som helst under året.

Ansök i tid

Se till att ansöka om studiemedel i tid. Du kan bara få studiemedel i efterhand för högst fyra veckor som du redan har studerat.

När kommer pengarna?

Du får den första utbetalningen när terminen har börjat. Nästa utbetalning får du vanligtvis den 25:e varje månad. För att du ska få pengarna behöver CSN få veta att du har påbörjat dina studier:

 • Du måste lämna in en studieförsäkran på csn.se.
 • Folkhögskolan måste meddela CSN att studierna har börjat.

Om du behöver mer studiemedel

I vissa situationer kan du få högre studiemedel. Det kan till exempel vara om du

 • är van att ha en högre inkomst
 • har vårdnaden om barn
 • behöver betala extra kostnader för att genomföra din utbildning, till exempel resor eller övernattningar
 • har en funktionsnedsättning.

Läs mer:

Så länge kan du få studiemedel

För att förstå hur länge du kan få studiemedel behöver du ha koll på om din kurs är på grundskolenivå, gymnasienivå eller eftergymnasial nivå. Det kan du se för varje kurs på folkhögskola.nu.

CSN tittar också på hur mycket studiemedel du har fått för respektive nivå tidigare, när de bestämmer om du ska få studiemedel och hur länge.

Det här gäller generellt:

 • Grundskolenivå – Du kan få studiemedel i som högst 40 eller 80 eller 100 veckor beroende på hur länge du har fått studiemedel tidigare.
 • Gymnasienivå – Du kan få studiemedel i som högst 80 eller 120 veckor beroende på hur länge du har fått studiemedel tidigare.
 • Eftergymnasial nivå – Du kan få studiemedel i som högst 240 veckor totalt.

Läs mer: Jag har redan en högskoleutbildning, kan  jag få studiemedel för att studera på folkhögskola ändå?

Läs mer hos CSN: Antal veckor med studiemedel (öppnas i ny flik)

När behöver du betala tillbaka studielånet?

Du börjar betala tillbaka ditt studielån som tidigast sex månader efter att du senast fick studiemedel. Om du har studiemedel under vårterminen, börjar du betala tillbaka i januari det kommande året. Tar du studiemedel under höstterminen, börjar du din återbetalning i januari ett år senare.

Du betalar av lånet i högst 25 år.

Läs mer hos CSN: Betala tillbaka studielån (öppnas i ny flik)

Studiestartsstöd för vissa arbetslösa

Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbetslösa kan få under en kortare tid för att läsa in behörigheter till högre studier och öka chanserna till jobb. Det är din hemkommun som bedömer om du ska få studiestartsstödet. Bedömningen baseras på krav på dig och på utbildningen som du vill gå.

Läs mer hos CSN: Studiestartsstöd för dig som är arbetslös (öppnas i ny flik)

Omställningsstudiestöd – för vuxna mitt i arbetslivet

Omställningsstudiestöd är ett särskilt studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet som vill bredda sin kompetens för att stärka ställningen på arbetsmarknaden.

Läs mer hos CSN: Omställningsstudiestödet (öppnas i ny flik)

Extra pengar för dig som har en funktionsnedsättning

Har du en funktionsnedsättning? I vissa fall kan du få behålla samma studiemedel även om du sänker din studietakt på din utbildning.

Läs mer hos CSN: Studiemedel för högra takt än du studerar (öppnas i ny flik)

Korttidsbidraget

Du kan få korttidsbidraget för kortare utbildningar. Korttidsbidraget kan du söka hos Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Läs mer hos SPSM: Bidrag vid vissa korta kurser (öppnas i ny flik)

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

Aktivitetsersättning är pengar från Försäkringskassan till den som behöver längre tid på sig att bli klar med skolan på grund av en funktionsnedsättning. Du kan få aktivitetsersättning om det här stämmer in på dig:

 • Du har fyllt 19 år, men inte 30.
 • Du har en funktionsnedsättning som gör att du behöver längre tid på dig för att bli klar med grundskolan eller gymnasiet.

På folkhögskola kan du studera med aktivitetsersättning tills du har uppnått grundläggande behörighet för högskolestudier eller behörighet för yrkeshögskolestudier.

Läs mer hos Försäkringskassan: Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång (öppnas i ny flik)

Studentrabatter för dig som studerar på folkhögskola

Om du läser på folkhögskola kan du få rabattkort från Studentkortet, från Mecenat eller från båda. Vissa folkhögskolor skickar in informationen åt dig. Annars behöver du ansöka själv via studentkortet.se (öppnas i ny flik) och mecenat.se (öppnas i ny flik).