Särskilda behörigheter till högre studier

Du kan skaffa dig särskilda behörigheter på folkhögskolan. Det kan vara kurser eller förkunskaper som krävs utöver den grundläggande behörigheten för vissa studier på högskolan eller yrkeshögskolan.

Folkhögskolan kan utfärda intyg på särskilda behörigheter/förkunskaper i ämnen som motsvarar gymnasieskolan. Då intygar folkhögskolan att den studerande har kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i dessa kurser. Folkhögskolan sätter dock aldrig betyg i enstaka kurser.

Särskilda behörigheter är alltså ytterligare ämnen utöver de 10 gymnasiegemensamma kurserna* som ingår i den grundläggande behörigheten till högskolan eller de 7 gymnasiegemensamma kurser som ingår i behörigheten till yrkeshögskolan.

Olika ämnen vid olika folkhögskolor

Vilka ämnen för särskild behörighet som erbjuds varierar mellan olika folkhögskolor. Många erbjuder Matematik 2 och 3, Samhällskunskap 1a2 och 2, Historia 1a2, Naturkunskap 1a2 och 2 med flera.

Naturvetenskapliga kurser

Några folkhögskolor erbjuder de naturvetenskapliga kurserna som du kan komplettera med om du mest har läst samhällsvetenskapliga kurser på gymnasiet. Folkhögskolan intygar då att du har kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i dessa ämnen.

Här hittar du alla naturvetenskapliga kurser på folkhögskola. 

Komplettering av enstaka kurser

Om du gått gymnasiet och bara vill komplettera enstaka ämnen på folkhögskola så är det vissa saker du ska tänka på:

  • För att kunna söka till högskolan genom gymnasieskolans urvalsgrupp så måste du ha en examen eller ett slutbetyg med 2 500 gymnasiepoängdär minst 2 250 är godkända. Detta är omfattningskravet för grundläggande behörighet enligt gymnasieskolans modell.
  • Du kan aldrig nå upp till en examen eller till poängsumman som ger grundläggande behörighet enligt gymnasieskolans modell genom att studera på folkhögskola eftersom folkhögskolan inte ger betyg eller gymnasiepoäng.
  • Har du en examen eller ett slutbetyg med 2 500 gymnasiepoäng varav 2 250 är godkända kan du styrka kompletteringar av särskilda behörigheter genom ett intyg från folkhögskola.

Här hittar du alla särskilda behörigheter på distans.

Minst ett år på Allmän kurs

För att styrka din grundläggande behörighet genom folkhögskolestudierna så måste du studera minst ett helt år på Allmän kurs för att få ett studieomdöme och söka genom folkhögskolans urvalsgrupp. Läs mer på sidan Grundläggande behörighet till högskola.


* De tio gymnasiegemensamma kurserna som ingår i den grundläggande behörigheten till högskolan från folkhögskola är: Svenska 1, 2 och 3 / Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6, Matematik 1a eller 1b eller 1c, Samhällskunskap 1a1, Naturkunskap 1a1, Religionskunskap 1 och Historia 1a1. Till yrkeshögskolan behövs vanligtvis inte Svenska 2 och 3 och Engelska 6.

Mer information: