Behörighet till högskola och yrkeshögskola

Om du inte har gått klart gymnasieskolan kan du gå Allmän kurs på gymnasienivå. Då får du motsvarande gymnasiekompetens och grundläggande behörighet för att studera vidare på yrkeshögskola, högskola, universitet och folkhögskolans eftergymnasiala yrkesutbildningar.

Hur länge du studerar på Allmän kurs på gymnasienivå beror på vilka kunskaper du har när du börjar dina studier och vad du har för mål med dina studier. Du kan studera ett, två eller tre år. Många folkhögskolor erbjuder tre år på gymnasienivå, men en del folkhögskolor erbjuder bara de två sista åren på Allmän kurs. Då behöver du ha arbetat ett år eller studerat ett år på gymnasieskola eller komvux innan du kan börja.

Hitta en Allmän kurs här »

Gymnasiegemensamma ämnen

På Allmän kurs studerar du gymnasiegemensamma ämnen, som till exempel svenska, matematik, engelska med flera. Det är vanligt att folkhögskolor ordnar temastudier på Allmän kurs, där flera ämnen ingår i ett tema. Ofta har du möjlighet att välja en särskild inriktning på dina studier. Inriktningen kan till exempel vara musik, idrott, drama, samhällsfrågor eller internationella frågor.

Grundläggande behörighet

Kursen ger dig kunskaper som motsvarar gymnasiekompetens och du får så kallad grundläggande behörighet. Med grundläggande behörighet kan du söka vidare till högskola eller till yrkeshögskola. Något färre kurser krävs om du bara är intresserad av behörighet till yrkeshögskolan.

Behörighetsintyg

När du har klarat av folkhögskolans Allmänna kurs får du ett behörighetsintyg som berättar att du har grundläggande behörighet till högskolan och/eller behörighet till yrkeshögskolan. Det är samma behörighet som ett fullgjort slutbetyg eller en examen från gymnasiet/komvux kan ge. När du har ett behörighetsintyg kan du söka till högskola och/eller yrkeshögskola. Du blir då även behörig till folkhögskolornas yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå.

Läs mer om studieomdöme och behörighetsintyg »

Särskild behörighet

Utöver den grundläggande behörigheten kan olika högre utbildningar ställa mer specifika kurskrav eller ämneskrav. Det kallas särskilda behörigheter till högskolestudier eller förkunskaper till yrkeshögskolan. Folkhögskolan kan ge intyg om detta. Vilka särskilda behörigheter/förkunskaper som kan intygas varierar från folkhögskola till folkhögskola.

Allmän kurs på distans

I vissa fall kan du studera Allmän kurs på distans. Det betyder att du studerar mer flexibelt i både tid och rum, mestadels kan du alltså studera hemifrån.

Läs mer om behörigheter till högskola: