Person drar i ett rep.

Yrkesutbildning – utbilda dig inom ett yrke

Vill du utbilda dig till ett yrke? Folkhögskolan erbjuder yrkesutbildningar inom vissa yrken, läs mer om hur det funkar här.

Vilka yrkesutbildningar finns det på folkhögskolan? 

Exempel på yrkesutbildningar på folkhögskola är lärarassistent, journalist, fritidsledare, behandlingsassistent, kantor och teckentolk. Vissa yrkesutbildningar är på eftergymnasial nivå, medan andra är på gymnasienivå.

Vem kan läsa en yrkesutbildning? 

För att studera en yrkesutbildning på folkhögskola ska du vara minst 18 år eller fylla 18 år under året du börjar studera.  Många yrkesutbildningar är på eftergymnasial nivå, vilket även kräver tre års studier på gymnasienivå. På eftergymnasiala yrkesutbildningar ställs krav på att du som söker ska ha studerat tre år på gymnasienivå och ha grundläggande behörighet till högskole- eller yrkeshögskolestudier, eller motsvarande erfarenheter.

Vad är skillnaden mellan yrkeshögskoleutbildningar och yrkesutbildningar? 

Många folkhögskolor har eftergymnasiala yrkesutbildningar som på många sätt påminner om yrkeshögskoleutbildningar. En del folkhögskolor anordnar utbildningar som ges av Yrkeshögskolan. Folkhögskolan har även egna yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå. Yrkeshögskoleutbildningar hittar du på www.yrkeshogskolan.se.Regelverk kring yrkeshögskoleutbildningar hittar du hos Myndigheten för yrkeshögskolan, www.myh.se.

Hur söker jag till yrkesutbildningar? 

Vad som krävs för att gå en yrkesutbildning på folkhögskola varierar. En del har valt att följa samma grundläggande behörighet som för högskolan, andra har valt yrkeshögskolans behörighet. Många använder en kombination av betyg/studieomdöme och intervju. Urvalet till folkhögskolans eftergymnasiala yrkesutbildningar beslutar varje folkhögskola självständigt om.

Här hittar du alla yrkesutbildningar >>