Grundläggande behörighet till högre studier

För att ha rätt till att söka till högskola, yrkeshögskola eller folkhögskolans eftergymnasiala yrkesutbildningar behöver du ha grundläggande behörighet, även kallat högskolebehörighet eller gymnasiekompetens.

Du kan bli grundläggande behörig när du har studerat på gymnasieskolan eller på komvux. Du kan också få grundläggande behörighet när du har studerat Allmän kurs/Behörighetsgivande kurs på gymnasienivå på folkhögskolan.

Två krav för grundläggande behörighet

För att folkhögskolan ska ge intyg på att du har grundläggande behörighet måste du uppfylla två krav.

1. Omfattningskrav - krav på att du ska studera en viss tid

Det finns fem olika alternativ för att uppnå omfattningskravet så att folkhögskolan kan intyga din grundläggande behörighet:

 • Du kan studera tre år på folkhögskola.
 • Du kan studera två år på folkhögskola om du har studerat i minst ett år på gymnasieskola eller komvux.
 • Du kan studera två år på folkhögskola om du är färdig med grundskolan och har minst två års erfarenhet från arbetslivet.
 • Du kan studera ett år på folkhögskola om du har studerat på gymnasieskola eller komvux i minst två år.
 • Du kan studera ett och ett halvt år på folkhögskola om du har studerat på gymnasieskola eller komvux i ett och ett halvt år. 

Illustration över omfattningskravets fem olika alternativ

Hur länge behöver en person gå på folkhögskola? Använd denna modell för att få en ungefärlig uppskattning.

 

2. a) Innehållskrav till högskolan

Du ska ha motsvarande lägst godkänd nivå i följande tio kurser:

 • Svenska 1, 2 och 3, eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1 a, b eller c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a1

Utöver detta erbjuds ofta fler gymnasiala kurser. Vilka det är varierar mellan olika folkhögskolor.

2. b) Innehållskrav till yrkeshögskolan

Du ska ha motsvarande lägst godkänd nivå i följande sju kurser:

 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
 • Engelska 5 
 • Matematik 1 a, b eller c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a1

2. c) Innehållskrav till folkhögskolans yrkesutbildningar

Vad som krävs för att gå en yrkesutbildning på folkhögskola varierar. En del har valt att följa samma grundläggande behörighet som för högskolan, andra har valt yrkeshögskolans behörighet. Exempelvis Fritidsledarutbildningarna har valt en kombination: som behörighet kräver de samma som yrkeshögskolan men som särskilda förkunskaper krävs Svenska 2.

Om omfattningskrav och innehållskrav

Hur länge du ska studera beror på vad du har med dig sedan tidigare. Tidigare studier/arbete + dina studier på folkhögskola ska motsvara tre års studier på gymnasienivå, enligt någon av alternativen ovan. Du måste dock gå minst ett år på Allmän kurs på folkhögskola för att få grundläggande behörighet. Ett läsår innebär minst 35 veckors studier på heltid. Folkhögskolorna kan organisera sina folkhögskolekurser olika och det kan också påverka hur lång tid dina studier tar.

Ämnena i innehållskravet är samma som på gymnasieskolan men det innebär inte att du studerar på exakt samma sätt som på gymnasieskolan. Folkhögskolan kan ha andra undervisningsformer. Ofta utgår undervisningen från bredare teman där deltagarna läser flera ämnen samtidigt. Innehållskravet kan uppfyllas genom studier på folkhögskola eller på gymnasieskola/komvux före eller efter folkhögskolestudierna.

Även kurser som studerats enligt äldre kursplaner kan räknas in i folkhögskolans nuvarande modell.

Alla som har gått folkhögskola hamnar också fortsatt i samma urvalsgrupp när de söker till högskolan, oavsett enligt vilken behörighetsmodell de studerat.

Mer information: