Distanskurser

Att studera på distans innebär flexibilitet i tid och rum. Kurserna bedrivs med hjälp av internet och är mötes- och dialogbaserade i sammanhållna grupper. Det innebär att grupperna startar samtidigt. 

Det finns Allmän kurs, profilkurser och yrkesutbildningar på distans.

Många distanskurser ordnar helg- eller veckoträffar då du behöver vara på plats, vissa träffar kan vara frivilliga och andra obligatoriska. Kolla på kurssidan vad som gäller för den kurs du vill söka.

Här hittar du alla distanskurser »