EU-debatt på Kävesta folkhögskola
EU-debatt på Kävesta folkhögskola

Kävesta folkhögskola laddar inför EU-valet 26 maj

I förra veckan ordnade Kävesta folkhögskola så att alla deltagare fick både en föreläsning om EU och en möjlighet att lyssna till en EU-debatt på skoltid.

Allmänbildande EU-debatt

Samtliga partier som representerar Sverige i Europaparlamentet var inbjudna till EU-debatt den 17 maj.

Deltog gjorde Lucas Persson (c), Martha Wicklund (v), Eva-Lena Jansson (s), Lotta Olsson (m), Katarina Folkesson (mp), Johan Pehrson (lib), Lennart Bondeson (kd), Daniel Spiik (SD) och William Grönlund (FI).

Inledningsvis fick varje parti två minuter var för att beskriva EU:s största utmaning och hur de tror EU kommer se ut om fem år, när kommande mandatperiod är slut. Därefter möttes de i korta ”dueller” på tio minuter med två eller tre deltagare. Efter varje duell fick övriga medverkande ge replik. Teman för duellerna var:

• Klimat och miljö (V & M)
• Öka makten till EU? (Lib & KD)
• Fria rörligheten kontra kontroll (MP & S)
• Mänskliga rättigheter (C, FI & SD)

Två av deltagarna på Allmän kurs sammanfattade debatten så här:

"Kul att Kävesta lyckats samla alla EU-parlamentspartier och att det blev en seriös debatt utan pajkastning."

"Politikerdebatten gav oss deltagare en timmes intensiv allmänbildning. En fantastisk möjlighet som jag inte har fått på någon annan skola."

EU-parlamentet informerade

Dagen innan debatten, 16 maj, fick Kävesta folkhögskola besök av Klas Jansson från EU-parlamentets kontor i Stockholm. 

Klas gav samtliga deltagare en bra överblick av vilka Sveriges nuvarande EU-parlamentariker är, vilka grupper de tillhör i EU-parlamentet och hur det går till när man stiftar lagar i EU.

Överskådlig information blandades med fakta som nog inte många hade koll på, som t.ex. att:

• det i vissa länder är obligatoriskt att rösta i valet
• det tar i genomsnitt 22 månader för en ny lag att gå från förslag till beslut
• valdeltagandet i EU-valet i Sverige 2014 var 51 % (jämfört med 87 % i senaste riksdagsvalet)

En del i EU-parlamentets arbete är att undersöka vilka frågor de olika ländernas medborgare tycker är viktigast. De tre viktigaste frågorna för de svenskar som deltog i den senaste undersökningen var:

1. Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
2. Främja mänskliga rättigheter och demokrati
3. Hur EU bör fungera i framtiden

Skolval 24 maj och officiellt val 26 maj

Inför EU-valet 26 maj återstår nu skolvalet, som kommer att hållas 24 maj. Då får alla deltagare och personal på skolan en möjlighet att pröva hur det är att rösta.

Sedan är det till slut dags för det riktiga valet på söndag 26 maj!

Alla nyheter