Får jag betyg på folkhögskolan?

Nej. Folkhögskolor ger inga betyg i enskilda ämnen utan har ett eget system. Studerar du på Allmän kurs i minst ett år kan du få ett studieomdöme. Det är en siffra 1-4 som är en bedömning av din studieförmåga. Detta grundar sig på en gemensam bedömning som görs av alla dina lärare på skolan.

Du kan också få ett behörighetsintyg där folkhögskolan intygar att du har uppnått en viss behörighet i ett ämne. 

Eftersom du inte får några betyg kan du inte höja några betyg på folkhögskola.

Läs mer på avdelningen Studieomdöme och behörighetsintyg.