Åldersgränser på folkhögskola

Folkhögskolan vänder sig i första hand till vuxna studerande, från 18 år och uppåt. Någon övre åldersgräns finns inte.

Allmän kurs

Behörighetsgivande/Allmän kurs på folkhögskola har en nedre åldersgräns på 18 år. Man kan även fylla 18 år under det år studierna påbörjas. Folkhögskolorna får inte något statsbidrag för studerande på Allmän kurs förrän det år de fyller 18 år.

Profilkurs

Profilkurser (som även kallas för särskild kurs) på folkhögskola har en nedre åldersgräns på 18 år. Man kan även fylla 18 år under det år studierna påbörjas. Folkhögskolorna får inte något statsbidrag för studerande på profilkurser förrän det år de fyller 18 år. Vissa Profilkurser (främst Yrkesutbildningar, se nedan!) kräver även tre års studier på gymnasienivå.

Yrkesutbildning

För yrkesutbildningar gäller samma regler som för profilkurser. Dock är många yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå och då krävs dessutom att man har tre års studier på gymnasienivå.

Sommarkurs / helgkurs / veckokurs

Sommar/helg/veckokurser har en nedre åldersgräns på 13 år.