Åldersgränser på folkhögskola

Folkhögskolan vänder sig i första hand till vuxna studerande, från 18 år och uppåt. Någon övre åldersgräns finns inte.

Behörighetsgivande kurs

Behörighetsgivande/Allmän kurs på folkhögskola har en nedre åldersgräns på 18 år. Man kan även fylla 18 år under det år studierna påbörjas. Folkhögskolorna får inte något statsbidrag för studerande på Behörighetsgivande kurs förrän det år de fyller 18 år.

Profilkurs

Profilkurser (särskild kurs) på folkhögskola har en nedre åldersgräns på 18 år. Man kan även fylla 18 år under det år studierna påbörjas. Folkhögskolorna får inte något statsbidrag för studerande på profilkurser förrän det år de fyller 18 år. Vissa Profilkurser (främst Yrkesutbildningar, se nedan!) kräver även tre års studier på gymnasienivå.

Yrkesutbildning

Yrkesutbildningar på folkhögskola har inte heller någon centralt fastställd åldersgräns. Dock är många yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå och då krävs att man har tre års studier på gymnasienivå.

Sommarkurs / helgkurs / veckokurs

Sommar/helg/veckokurser har en nedre åldersgräns på 13 år.