Det är en bra idé att ha en klass som bara består av akademiker med studievana, berättar Zamig från Azerbajdzjan.

Akademiker trivs på folkhögskola

Att komma som akademiker till Sverige kan innebära en risk att ens utbildning inte är särskilt mycket värt. Även om den valideras av Högskoleverket så krävs det ibland kompletterande studier och det innebär ofta att de berörda måste sätta sig i skolbänken igen för att plugga.

Det finns olika vägar för att få de nödvändiga behörigheterna, men de kan vara krokiga eller så finns bara ett begränsat antal platser på de olika snabbspår som Arbetsförmedlingen, kommuner och vissa universitet har skapat under de senaste åren. På Kvarnby folkhögskola har det här problemet varit omdiskuterat under en tid.

- När vi startade en allmän kurs för invandrare, en allmän kurs med intensiv svenska på grundläggande nivå i fokus, fick vi avråda folk med akademisk bakgrund från att gå den, berättar Kvarnby folkhögskolas rektor Henning Süssner Rubin. Det var ju en kurs för kortutbildade. Så vi började diskutera vad vi skulle kunna erbjuda högutbildade deltagare istället.  

Ny kurs

Lösningen blev en ny kurs i svenska för akademiker. Kursen har precis startat på Kvarnby folkhögskola. I den första kursgruppen finns lärare, ekonomer, journalister, samhällsvetare och en tandläkare. Deltagarna talar turkiska, kurdiska, mandarin, arabiska, dari, ryska och spanska. De kommer från olika länder och olika skolsystem. Alla har fått sina utbildningar validerade och behöver nu behörighet i svenska som andraspråk för att kunna läsa vidare. Somliga måste komplettera, andra vill komplettera sin tidigare utbildning, någon vill sadla om helt. 

För Kvarnby folkhögskolas rektor är det viktigt att den nya kursen finns nära skolans Allmänna linje.
- Vi vill ju gärna skapa förutsättningar för möte mellan folk som annars aldrig hade fått kontakt med varandra.

- Det är speciellt och mycket roligt att jobba med den här gruppen, säger Svante, en av lärarna som undervisar i klassen. När våra nya deltagare såg vårt schemaförslag efter uppropet så diskuterade de direkt justeringar med oss. De är väldigt engagerade.

- Jo, det är kul att studera tillsammans med folk på samma utbildningsnivå, kommenterar Zamig, en av deltagarna. Vi vill ju utveckla vår svenska snabbt och vi har klart för oss vad vi behöver. Därför hade det inte passat mig särskilt bra att läsa en kurs på grundläggande nivå på Komvux. Jag trivs bra här på min skola.

Zamig läser den nya akademikerkursen för att kunna komma in på en tandhygienistkurs på Malmö universitet. Han vill också komplettera sin tidigare ekonomutbildning. I hemlandet Azerbajdzjan utbildade han sig först till tandläkare, sedan till ekonom.

- Jag jobbade under hela studietiden som radiojournalist. Sen arbetade jag som tandläkare, och skrev samtidigt artiklar om ekonomi  i tidningar. Zamig kom med sin familj till Sverige och läste SFI på en folkhögskola i nordöstra Skåne. Efter SFI-kursen läste han vidare på Komvux.

 

Pendlar från Osby

- Men de erbjöd bara kurser i grundläggande SVA, två dagar i veckan. Jag ville läsa mer intensivt, och så hörde jag att den här kursen fanns. Det är en bra idé att ha en klass som bara består av akademiker med studievana, berättar Zamig.

Zamig pendlar numera från Osby till Malmö, därför att den här sortens kurs ännu inte finns närmare hans hemkommun. Hur det kommer att gå för honom och hans kurskamrater kvarstår att se. Målet är att deltagarna efter ett läsår ska få behörighet upp till gymnasiets SVA2. Därefter kan man antingen välja att försöka klara det s.k. TISUS-testet eller att läsa ytterligare en kurs för att också få SVA3-behörigheten, då i en klass tillsammans med Kvarnbys högskoleförberedande allmänna kurslinje.

Alla nyheter