Ny kurs på Glokala Folkhögskolan - forskningscirkeln som kunskapskälla

Kurs för doktorander (7.5 hp) och praktiker – hösten 2019. En orientering om hur forskningscirkeln kan användas som kunskapskälla inom deltagarbaserad aktionsforskning. Hur kan forskning bedrivas där forskare, praktiker och berörda kan delta och bidra på lika villkor i kunskapsutveckling?

  • Kursperiod: 2019-11-04 – 2020-01-17
  • Kurstillfällen i Malmö: 8-9 november, 29-30 november, 10 januari 2020
  • Studietakt: Motsvarande 25%. Kursen ges genom tre träffar i Malmö och självständiga studier mellan dessa tillfällen.
  • Studiemedel: Kursen är studiemedelsberättigad genom CSN, om du väljer att läsa den som folkhögskolekurs.
  • Kostnader: Kursen genomförs utan avgift men kostnad för litteratur kan tillkomma.
  • Anmälan till kursen: Senast 25 oktober genom att maila till Lars Holmstrand lars.holmstrand@lnu.se eller Gunilla Härnsten gunilla.harnsten@lnu.se

Läs mer om kursen på Glokala Folkhögskolans hemsida: https://www.glokala.se/forskningscirkeln-som-kunskapskalla-ht19/