Sociokrati och självorganiserat samarbete

Profilkurs, Distanskurs Holma folkhögskola
Ansökan stängd
  • Studietakt:
    50%
  • Längd:
  • Ansök senast:
    Ansökan är stängd
  • Kurstyp:
    Profilkurs, Distanskurs

Vill du lära dig mer om hur vi kan organisera oss så att vi styr oss själva på ett självorganiserande och hållbart sätt?

Lediga platser: Nej

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 30 jan 2023 - 5 maj 2023

Träffar:
12 obligatoriska nätträffar

Kontakt: Andreas Jonsson

E-post:
andreas.jonsson@holmafolkhogskola.se

Holma folkhögskola styrs idag självorganiserande genom sociokrati och nu delar vi gärna med oss hur vi gör. Globalt sett, är sociokrati en rörelse, ett organisationssätt och en styrverktyg som växer expolsionsartat. Vi är övertygade om att du efter kursen kan börja använda de sociokratiska verktygen i dina egna samarbetsformer.

Detta är den mest omfattande kursen som har genomförts på svenska hittills. Under 14 veckor kommer du att ges inblick och praktisk erfarenhet i sociokratins olika delar genom möten via Zoom.

Kursbeskrivning
Sociokrati är en metod för att  kunna organisera oss tillsammans, samt för hur vi gemensamt styr oss själva på ett självorganiserande sätt där alla röster kan höras likvärdigt. Under denna distanskursen över 14 veckor kommer du att lära dig att använda naturliga samarbetsmönster som vägleder oss tillsammans utifrån våra behov och utifrån vad vi vill åstadkomma. Ibland behöver vi fatta snabba beslut, ibland har vi mer tid. Sociokrati ger oss möjligheten att på ett dynamiskt sätt variera metoder, samtidigt som alla som berörs får vara med och ge sin mening och uttrycka sina behov. Kursen ger en praktisk inblick i Sociokrati och vi får prova verktygen i praktiken. Vi får också känna på hur det fungerar att vara en del av en sociokratisk organisation. Tillsammans tar vi fram målbilder och vi provar metoder för att lösa komplexa problem tillsammans. Genom öppna rollfördelningar lär vi oss att fokusera på effektiva lösningar för helheten. Vi tar inspiration från naturen, där vi ser att självorganiserande system också måste vara självlärande och självförstärkande för att kunna överleva. Detta är en av grundprinciperna inom sociokrati. Under kursen kommer vi därför att kontinuerligt lära oss om metoder för hur vi tillsammans utvärderar det vi gör, och hur vårt agerande på så sätt skulle kan bli bättre.

När och var: 30/1 – 5/5. Vi möts på Zoom under en kväll i veckan, under ca. 2 timmar. Starttiden kommer variera en aning och första träffen är lite kortare, men runt 19.00 – 21.00 är en generell tid. Mellan kursträffarna på Zoom, får alla egna studieuppgifter samt gruppuppgifter. Det betyder att eget självorganiserat arbete kan föregå under andra veckodagar. Möteskvällar som gäller är i huvudsak onsdagar, med uppstartsdagen på en måndag och avslut på en fredag. Mötesdatum 30/1, 8/2, 15/2, 1/3, 8/3, 15/3, 22/3, 29/3, 5/4, 19/4, 26/4, 5/5

Arbetsverktyg för kursen: Dator med Zoom och e-post kopplat till Google Drive

Omfattning på kursen: 50%, möjlighet till stöd genom CSN finns.

Pris & kurslitteratur: Kursen i sig är gratis. Den mesta av kurslitteraturen är också gratis, men för att kunna genomföra kursen fullt ut, behöver de som antas köpa en del kurslitteratur till självkostnadspris – 268kr.

Anmälan och antagning: Du anmäler dig här via SchoolSoft. Fyll i dina erfarenheter och bifoga ett personligt brev. Vid många ansökningar kommer vi att prioritera utifrån de som bedöms kunna hjälpa till att bära sociokrati vidare i praktiken i sina lokala sammanhang. De som antas kommer att få besked via e-post, och du garanterar då din plats på kursen genom att köpa kurslitteraturen. Mer information om detta följer vid antagning. Sista anmälningsdag 8/1, 2023.

Antal platser: Max 18

Förkunskaper: Kurslitteraturen och en del av de webbaserade uppgifterna är på engelska. Du behöver därför ha god förståelse i engelska.

Ansvarig kursledare: Andreas Jonsson är utbildare och konsult inom sociokrati och permakultur. Han har arbetat med och handlett sociokratiska grupper och kurser i Sverige, Norge, Danmark och Finland sen 2012.  Andreas är idag vald ledare och rektor för Holma folkhögskola, som drivs sociokratiskt. Han arbetar också i den globala idéella organisationen SociocracyForAll, främst med utbildning och kursutveckling.

Under kursens gång kommer även ytterligare tre facilitatorer, alla med erfarenhet från SociocracyForAll, att knuffa de sociokratiska processerna framåt och stödja kursgruppen.

Holma folkhögskola

Holma folkhögskola arbetar för en hållbar värld. Vi är en skola i Skåne med inriktning mot hållbarhet, ekologisk odling, permakultur och omställning. Vi driver utbildningar som ger praktisk och teoretisk kunskap om kretsloppsanpassade system för livsmedel, energi, boende mm. Alla våra kurser innehåller praktiskt arbete som till exempel odling.

Läs mer om skolan

Postadress:
Holma folkhögskola
Holma 135
243 93 Höör

Telefon: 076 009 38 57
E-post: info@holmafolkhogskola.se
Webbadress: http://www.holmafolkhogskola.se/

När andra gör något för klimatet är det enklare att göra något själv

Stefano Tonelli, 20 år, läser Hållbar utveckling på Röda Korsets folkhögskola. Hans engagemang för klimat- och miljöfrågor väcktes som tonåring i Italien och nu har han hittat hem i skolans lokaler i Skärholmen i Stockholm. – På vår utbildning får vi se flera exempel på hur andra gör för att vara mer klimatsmarta och då får man också mycket inspiration.

Läs hela artikeln