Skapande som övning i frihet

Det finns något fundamentalt urmänskligt i skapandet. Genom hela mänsklighetens historia har vi uttryckt oss med att rista saker i berg, skapa rytmer och toner i gemenskap för att sedan föra våra kroppar i symbios med dem. I dagens specialiserade och kommersialiserade värld har en distans skapats till inte bara våra förmågor till att uttrycka oss kreativt utan också vårt behov av detsamma.

Stina Lindberg och Simon Ljjungman är kanske några som vi skulle kunna se som specialiserade experter inom kreativitet, de lever på sitt skapande. Stina genom sitt arbete på Kulturskolan i Göteborg och Simon som gitarrist med Håkan Hellström och Augustifamiljen. Men för dem är skapandet inte bara ett kneg, det är en grundpelare för ett välmående samhälle. Därför vill de skapa rum där ett lekfullt utforskande av skapande kan ta plats, bland annat på deras sommarkurs Text & Musik på Ljungskile folkhögskola. Jag passade på att mejla dem lite frågor.

Ni är två personer som båda jobbar med kreativitet. Vad betyder skapande för er? 

Stina och Simon: Skapande för oss är att släppa på hämningar, att våga vara fri i sitt uttryck. Genom livet lär vi oss tidigt vad och hur vi ska förhålla oss och prata/vara i olika situationer, och vi ser skapande som ett sätt att stryka vad som är rätt eller fel, och skapa utifrån sin egen upplevelse, sedan får andra tolka det på det sätt som berör dem. 

Hur ser ni på samhällets förhållningssätt till skapande?

Simon: För oss som jobbar med konst på olika sätt tycker vi att det är en självklarhet att kultur värdesätts då det är en av grundpelarna för människans välmående. Jag vet att det finns behov på alla platser i samhället av kreativt skapande och kultur och tycker därför att det är så viktigt med stöd genom statliga medel. 

Hur fick ni idéen till den här kursen? Vad är det ni hoppas på att ska hända?

Stina: Vi blev uppringda av Ljungskile folkhögskola och tyckte att det gick i linje med vilka vi är och vad vi står för, vi tror att vi kan bidra med att skapa ett tryggt klimat och inspirera människor till att våga skapa mer och vi hoppas att vi kan öppna upp för deltagarna att våga mera. 

Simon:  Genom åren med musiken och skapandet ständigt närvarande, är det få stunder som slår de när en finner något nytt, som inte fanns alldeles nyss och den stimulans det ger att dela de ögonblicken med andra. 

Vem vänder kursen sig till?

Stina: Kursen vänder sig verkligen till ALLA som är nyfikna på att utforska sitt eget uttryck, eller utveckla det tillsammans med andra. Detnvänder sig också till dem som vill ha en härlig sommarupplevelse med musik, där vi kommer att sjunga och spela ihop, ge möjlighet att sjunga och spela ihop med andra. 

Simon: Det här är ingen prestations-kurs, eller där vi kommer att föreläsa om ”hur man skriver den bästa hit-låten” eller något sånt, vi vill göra det här tillsammans med deltagarna, det är en kurs som bygger på samvaro och som i bästa fall lockar till vidare skapande hos deltagarna- vi känner på oss att det kommer bli helt magiskt!

Text & Musik med Stina & Simon tar plats 17-21 juli på Ljungskile folkhögskola.