Jag vill gå en yrkesutbildning på folkhögskola. Kan jag göra det även om jag inte har fullständiga betyg från gymnasiet?

På folkhögskola finns det yrkesutbildningar både på gymnasienivå och på eftergymnasial nivå.

Om du saknar fullständiga betyg från gymnasiet så kan det vara så att du inte är behörig till kurserna på eftergymnasial nivå eftersom de har gymnasiekompetens som antagningskrav. Men, det kan ändå vara en idé att söka om du skulle hitta en kurs på eftergymnasial nivå som du gärna skulle vilja gå. Folkhögskolorna bestämmer nämligen själva vilka de tar in och de gör en samlad bedömning. Kanske är det möjligt för dig att läsa in vissa ämnen vid sidan om. Ring och prata med skolan!

Yrkesutbildningar på gymnasienivå har vanligtvis inte gymnasiekompetens som ett krav - så dem kan du söka till.

Observera att det kan finnas skolor som har valt att lägga till ytterligare antagningskrav än de generella som nämnts ovan. Hör av dig till skolan om du är osäker vad en viss kurs kräver för förkunskaper. Du kan ha erfarenheter som motsvarar deras antagningskrav.

Se alla yrkesutbildningar på folkhögskola här »