Folkbildningsrådets riktlinjer

Folkbildningsrådet är de som fördelar bidrag till folkhögskolor, samt följer upp hur de används. Några områden som är relgerade är avgifter, kurstid, behörigheter och studieomdömen.

Avgifter

All undervisning på folkhögskola ska vara avgiftsfri, men skolan har rätt att ta ut ersättning för till exempel mat, boende, studieresor, material och böcker. Om du ber om det har du rätt att få en detaljerad beskrivning av vad som ingår i det belopp du betalar till skolan. Om vissa kostnader är obligatoriska för att kunna gå på kursen ska du ha fått information om det när du sökte till kursen.

Läs mer om Folkbildningsrådets kriterier för avgiftsfri undervisning på Folkbildningsrådets webbplats under avdelningen Avgifter vid folkhögskola »

Kurstid

En kursdag på en heltidskurs ska i genomsnitt innehålla organiserade studier minst fyra timmar om dagen. För Allmän kurs gäller dessutom att en ettårig utbildning ska vara i minst 35 veckor. En kurs på folkhögskola som varar i 15 dagar eller längre kallas för långkurs och det är endast deltagare på sådana kurser som kan anmäla tvister till Folkhögskolans studeranderättsliga råd, FSR.

Läs mer om Folkbildningsrådets regler på Folkbildningsrådets webbplats under avdelningen Villkor för statsbidrag »

Behörigheter och studieomdömen

Folkhögskolans beslut om studieomdömen eller behörigheter kan inte anmälas till FSR. Skolans hantering av behörigheter kan dock i vissa fall vara föremål för en anmälan.

Vill du veta mer om behörigheter och studieomdöme kan du läsa Folkbildningsrådets riktlinjer på Folkbildningsrådets webbplats under avdelningen Behörighet och studieomdöme »