Nivåer och avdelningar för studiestöd

Hur mycket studiestöd du kan ansöka om från CSN beror på vilken folkhögskoleutbildning du ska gå och vad du har för utbildning sedan tidigare. CSN delar in alla utbildningar i olika nivåer och avdelningar.

CSN:s nivåer för studiestöd

På varje kurssida här på folkhögskola.nu finns angivet vilken studiestödsnivå hos CSN som kursen tillhör: grundskolenivå, gymnasienivå eller eftergymnasial nivå. Nivån avgör hur många veckors studiestöd du har rätt till.

  • Grundskolenivå - du kan få studiestöd 40 eller 80 eller 100 veckor beroende på din studiebakgrund.
  • Gymnasienivå - du kan få studiestöd 80 eller 120 veckor beroende på din studiebakgrund.
  • Eftergymnasial nivå - du kan få studiestöd 240 veckor.

CSN:s avdelningar för studiestöd

På varje kurssida på folkhögskola.nu finns också angivet vilken avdelning hos CSN som kursen tillhör: A1, A2 eller B1.

  • A1 - utbildning på grundskolenivå och utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå.
  • A2 - annan utbildning än sådan som anges i A1 och B1, dock inte utbildning som motsvarar särskild utbildning för vuxna eller SFI.
  • B1 - Fritidsledarutbildning, utbildning till tolk mellan hörande och barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade, samt yrkesutbildning motsvarande högst 80 veckors studier som utgör påbyggnad till gymnasieskolan och som för tillträde kräver en gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper.

Kursens avdelning avgör följande

  • om du är under 20 år får du studiehjälp om du går en kurs i A1 eller A2 (grundskolenivå eller gymnasienivå),
  • om du är under 20 år kan du få studiemedel om du går en kurs i B1 (eftergymnasial nivå),
  • om du är över 20 år kan du få studiemedel oavsett vilken avdelning kursen ligger i.
  • om du studerar på en kurs i A1 med studiemedel kan du ha rätt till det högre bidragsbeloppet.

Mer information: