Studiestöd på folkhögskola - för dig under 20 år

Till och med vårterminen det år du fyller 20 år får du studiehjälp från CSN om du läser en folkhögskolekurs på gymnasienivå på heltid. Studiehjälpen är ett bidrag som du inte behöver betala tillbaka och består av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg.

Särskilda regler för studiemedel gäller för dig som ska gå en eftergymnasial yrkesutbildning på folkhögskola. Läs mer längre ner på denna sida om studiemedel för eftergymnasiala kurser eller kontakta CSN för mer information.

Studiebidrag

1 250 kr/mån. Studiebidraget utgår enbart för studietiden, upp till 10 månader/år.

Inackorderingstillägg

1 190 - 2 350 kr/ mån. Är du inackorderad på folkhögskola och har studiehjälp har du rätt till inackorderingstillägg. Vilken summa du får beror på avståndet mellan föräldrahemmet och folkhögskolan. Läs mer om Inackorderingstillägg på csn.se »

Extra tillägg

Högst 855 kr/mån och lägst 285 kr/mån för högst 10 månader/år. Avgörande för om du skall få detta stöd är ditt och dina föräldrars ekonomiska förhållanden. Du kan ansöka om extra tillägg om du studerar på heltid och om du och din familj har en inkomst före skatt som är lägre än 125 000 kr för perioden 1 juli - 30 juni.
Läs mer om Extra tillägg på csn.se »

Ersättning för resekostnader

Du som reser dagligen till skolan och har minst 6 km färdväg kan ansöka om ersättning för resekostnader hos din hemkommun. Beslut om ersättning fattas av kommunen och ingår ej i studiehjälpen från CSN. Eventuellt kan även kost- och läromedelsbidrag betalas av din hemkommun. Kontakta din kommun för mer information.

Ansökan om studiehjälp

Du behöver inte själv ansöka om studiebidrag. Folkhögskolan rapporterar automatiskt in alla studerande som är under 20 år. Inackorderingstillägg och extra tillägg måste du själv ansöka om hos CSN. För dessa två tillägg är sista ansökningsdag hos CSN senast den 30 juni för det läsår som man precis har läst.

Studiemedel - eftergymnasiala kurser

Om du är under 20 år och ska studera på en eftergymnasial kurs på folkhögskola, det vill säga kurser som enligt CSN ligger på eftergymnasial studiestödsnivå, så har du möjlighet att söka studiemedel. För dessa kurser kan du alltså inte få studiestöd. Läs mer om studiemedel här »

Om du vill veta vilka kurser som är på eftergymnasial nivå, välj detta under avancerat filter och rubriken Studiestödsnivå (CSN), på sidan Sök kurser.

Är du osäker på om din kurs är på eftergymnasial nivå?

Här hittar du alla eftergymnasiala yrkesutbildningar, EGY-utbildningar, (pdf) »

Mer information: