Studier utomlands efter folkhögskola

När du, som studerar på Allmän kurs på folkhögskola, blir klar med din grundläggande behörighet får du ett behörighetsintyg. Då kan du också be folkhögskolan om en version på engelska av intyget. När du sedan eventuellt söker till ett utländskt universitet kan du även bifoga ett faktablad som beskriver folkhögskolan.

Här kan du ladda hem två faktablad på engelska som förklarar vad som gäller kring behörigheter och studieomdöme på den svenska folkhögskolan.

Faktablad på engelska om behörigheter på folkhögskola

Om du har folkhögskolans intyg "Certificate Eligibility for higher education” (grundläggande behörighet med kärnämnen fram till som längst år 2015) så bifogar du detta faktablad:
Faktabladet Folk high schools in Sweden - Eligibility higher education 2014

Har du folkhögskolans intyg "Certificate Eligibility for higher education and higher vocational education” så bifogar du istället:
Faktabladet Folk high school in Sweden - Eligibility higher education and higher vocational education 2014

Söker du en utbildning utomlands med konkurrens om platser bör du dessutom komplettera behörighetsintyget och faktabladet med mer information om dig själv - kanske ett personligt brev och/eller ett rekommendationsbrev. Det är bara i Sverige som folkhögskolan och studieomdömet har en egen urvalsgrupp.

Intyg från Universitets- och högskolerådet

Du kan också be Universitets- och Högskolerådet, UHR, om ett "Intyg om grundläggande behörighet för utlandsstudier" på engelska.

Då skickar du en kopia av ditt svenska behörighetsintyg (plus ev gymnasiebetyg om det behövs för att styrka en fullständig grundläggande behörighet) till UHR. Då intygar de att du är behörig till svenskt universitet. Detta kan underlätta tolkningen och bedömningen av behörigheten för det mottagande universitetet.

Intyg för utlandsstudier hos Universitets- och Högskolerådet »