Kostnader på folkhögskola

Själva undervisningen på folkhögskolan är avgiftsfri. Men att gå på folkhögskola kan ändå innebära vissa kostnader.

När du söker till en folkhögskola ska du få information om vilka kostnader som finns kopplade till just din kurs, så att du känner till dem innan du börjar på kursen. Om det är några kostnader som du undrar över kan du alltid be skolan att specificera dem för dig.

Kostnad för kost och logi

De som väljer att bo på skolans internatboende betalar även för kost och logi. Kostnaderna för detta varierar mellan olika skolor, beroende bland annat på rumsstandard och antal måltider som serveras, men som riktvärde brukar vi ange cirka 4 500 kronor/månad.

Det är även möjligt för folkhögskolor att ha obligatoriska måltider som kan medföra kostnader för deltagarna. Men precis som för alla andra obligatoriska kostnader så måste skolan ge information om dem innan påbörjad kurs.

DU betalar till exempel SJÄLV FÖR:

  • kurslitteratur
  • studiematerial
  • studieresor
  • kopieringsavgifter
  • lunch och fika
  • eventuellt boende på internat och mat på kvällar