De olika kurstyperna på folkhögskolan

På folkhögskolan finns olika typer av kurser. Vilken kurstyp du ska välja beror på vad du har för mål med dina studier. På denna sida förklarar vi skillnaden på de olika kurstyperna.

Behörighetsgivande / Allmän kurs

För dig som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning. Ett alternativ till komvux för att få grundläggande behörighet att söka vidare till högskola eller andra högre studier.
Här hittar du alla sådana kurser »

Profilkurser

Kan vara inriktade på till exempel musik, media, teater eller friskvård. Här studerar man för att fördjupa ett intresse. Kallas även för särskild kurs.
Här hittar du alla Profilkurser »

Yrkesutbildningar

Exempel på yrkesutbildningar är journalist, fritidsledare, behandlingsassistent, kantor och teckentolk. Vissa yrkesutbildningar är på eftergymnasial nivå, medan andra är på gymnasienivå.
Här hittar du alla Yrkesutbildningar »

Distanskurser

Att studera på distans innebär flexibilitet i tid och rum. Kurserna bedrivs med hjälp av internet och är mötes- och dialogbaserade i sammanhållna grupper. Det innebär att grupperna startar samtidigt.
Här hittar du alla Distanskurser »

Sommarkurser / Korta kurser

Kurser på 1-14 kursdagar med en nedre åldersgräns på 13 år. Korta kurser under maj till augusti kallas för sommarkurser. De ges i en mängd olika ämnen, ofta med olika konstnärliga eller estetiska inriktningar.
Här hittar du alla Korta kurser/Sommarkurser »

Andra utbildningar på folkhögskola

Många folkhögskolor ger utöver folkhögskolekurserna även utbildningar inom andra skolformer eller utbildningar på uppdrag av till exempel kommunen eller skolans huvudman.
Det kan handla om Svenska för invandrare, Studiemotiverande folkhögskolekurs, Etableringskurs och Svenska från dag ett. 
Läs mer om Andra utbildningar på folkhögskola här »