De olika kurstyperna på folkhögskolan

Bli behörig till högre studier, fördjupa dig inom ett intresse eller utbilda dig inom ett yrke. På folkhögskola finns olika typer av kurser. Här beskriver vi dem närmare.

Allmän kurs / Behörighetsgivande kurs

För dig som helt saknar eller inte är klar med din grundskole- eller gymnasieutbildning. Ett alternativ till komvux för att få grundläggande behörighet att söka vidare till högskola eller andra högre studier.

Här hittar du alla Allmän kurs »

Här kan du läsa mer om hur du blir behörig till högre studier »

Profilkurser

På en profilkurs ägnar du all din tid på folkhögskola på det du är intresserad av. En profilkurs kan vara inriktad på till exempel musik, media, teater, språk eller friskvård. Profilkurser kallas ibland även för särskild kurs.

Här hittar du alla Profilkurser »

Yrkesutbildningar

Exempel på yrkesutbildningar på folkhögskola är lärarassistent, journalist, fritidsledare, behandlingsassistent, kantor och teckentolk. Vissa yrkesutbildningar är på eftergymnasial nivå, medan andra är på gymnasienivå.

Här hittar du alla Yrkesutbildningar »

Distanskurser

Att studera på distans innebär flexibilitet i tid och rum. Kurserna bedrivs med hjälp av internet och är mötes- och dialogbaserade i sammanhållna grupper. Det innebär att grupperna startar samtidigt. Det finns allmänna kurser, profilkurser och yrkesutbildningar på distans.

Här hittar du alla Distanskurser »

Sommarkurser / Korta kurser

Kurser på 1-14 dagar med en undre åldersgräns på 13 år. Korta kurser under maj till augusti kallas för sommarkurser. De ges i en mängd olika ämnen, ofta med olika konstnärliga eller estetiska inriktningar.

Här hittar du alla Korta kurser/ Sommarkurser »

Andra utbildningar på folkhögskola

Många folkhögskolor ger utöver folkhögskolekurserna även utbildningar inom andra skolformer eller utbildningar på uppdrag av till exempel kommunen eller skolans huvudman.

Det kan handla om Svenska för invandrare, Studiemotiverande folkhögskolekurs, Etableringskurs och Svenska från dag ett. 

Läs mer om Andra utbildningar på folkhögskola här »