Kontakttolk / Språktolk

Kontakttolkar tolkar mellan enskilda personer och representanter för svenska myndigheter.