Trädgård i Norr - odling i kärvare klimat - distans

Profilkurs, Distanskurs Mora folkhögskola
Ansökan stängd
 • Studietakt:
  25%
 • Längd:
 • Ansök senast:
  Ansökan är stängd
 • Kurstyp:
  Profilkurs, Distanskurs

En grundläggande kurs ekologisk odling som följer ett odlingsår. Kursen är en distanskurs på 25 % med inriktning på odling av grönsaker, frukt och bär i kärvare klimat med din egen odling som objekt. 

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Ansökan skall innehålla ett personligt brev där du berättar om ditt syfte och din ambition med kursen samt kopia på senaste betyg/intyg. Beskriv eventuellt tidigare erfarenheter från att odla och förutsättningar du har att odla under kursåret.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 13 feb 2023 - 15 sep 2023

Träffar:
3 obligatoriska träffar
15 obligatoriska nätträffar

Kostnader: Läs om de kostnader de studerande har på skolans hemsida.

Kontakt: Andreas Marklund

Telefon: 0250-94200

E-post:
andreas.marklund@morafhsk.se

Kursen bearbetar grundläggande kunskaper i den ekologiska odlingen med tips kring passande sorter, förbättrande tekniska lösningar och planering av trädgård. Den följer ett odlingsår från februari till september.

Kursen pågår i 30 veckor och sker främst via 15 chattbaserade nätträffar där olika odlingsteman behandlas varje träff.  Nätträffarna sker via chattprogrammet 'Teams' där deltagarna träffas realtid i vårt 'virtuella klassrum'. Utöver detta är det 3 fysiska träffar vilka alltid är en heldag och söndag i Skattungbyn, Orsa, 30 km norr om Mora, där deltagarna träffas för workshops och odlingsvandringar.

Syfte

Syftet med kursen är att deltagarna, med hjälp av kunskaper om den ekologiska odlingens principer och verktyg för att lyckas i ett kärvt klimat, ska kunna utveckla sina egna nordliga trädgårdar.

 Mål

 • att fördjupa sina kunskaper i ekologisk trädgårdsodling.
 • att med verktygen som ges kunna skapa en produktiv, över tiden hållbar och vacker trädgård.

Upplägg

Kursen är uppdelad i olika teman som följer odlingsåret. Dessa teman tas upp under kursens 15 chatträffar i 'Teams' där lärare och kursdeltagare möts för att diskutera och dela med sig av kunskap och erfarenheter gällande aktuellt tema. Inför chatträffarna förväntas deltagarna ha läst in sig på de ämnen som ska behandlas i kurslitteraturen enligt de läsanvisningar som ges. Chatträffarna sker på kvällstid.

Kursens lärplattorm är 'Teams' där deltagarna får tillgång till kursmaterial, scheman information och annat material som lärarna lägger ut. Kursen har även en forum på 'Teams' där deltagarna kan föra diskussioner och komma med tips. En obligatorisk skriftlig inlämningsuppgift ingår där deltagarna får fördjupa sig inom ett ämne som är relevant för odlingen.  Ett aktivt deltagande i kursen är viktigt.

Deltagarnas olika odlingsförutsättningar och erfaranheter bidrar till och blir en viktig del i hur kursen utvecklas. Kursens upplägg är anpassat till odling i kärvare klimat, d.v.s. för odlingszon 4-7.

 

Teman för kursens chattbaserade internetträffar

 •     Att börja odlingssäsongen
 •     Förkultivering
 •     Att planera sin odling
 •     Utsädesbeställning
 •     Frukt och bär: skötsel och sortval
 •     Näringsämnen – en närstudie i jorden
 •     Vad är ekologisk odling?
 •     Växthus – att sätta mångfalden i system
 •     Förberedande inför odling
 •     Gröngödsling – strategi och sortval
 •     Att börja frilandsodlingen
 •     Utskolning av plantor
 •     Våra ogräs och skötsel av odlingen
 •     Växtskydd – skadedjur och sjukdomar
 •     Komposteringens grunder – att sluta cirkeln
 •     Höstgöra i trädgården
 •     Förvaring av skörden

 

Fysiska träffar

På de tre fysiska träffarna i Skattungbyn delas information om kursen och teknik vilket varvas med genomgångar, odlingsvandringar och workshops. Datum för de tre fysiska träffarna är:

 • 12 februari
 • 20 augusti
 • 17 september
 
 

Samling sker på Mora folkhögskolas filial i Skattungbyn.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://www.morafolkhogskola.se/kurs/tradgard-i-norr/

Mora folkhögskola

Mora folkhögskola är en mötesplats där allmänbildning och självförtroende står i centrum. Här kan du utvecklas och studera i en generös och inspirerande miljö nära Siljan och Mora centrum. Möjlighet till ett rikt friluftsliv. Mora folkhögskola har även utbildningar förlagda  i Skattungbyn, utanför Orsa. Lokalerna är med några undantag tillgängliga för rullstolsburna.

Läs mer om skolan

Postadress:
Mora folkhögskola
Yvradsvägen 29
792 34 Mora

Telefon: 0250-942 00
E-post: info@morafhsk.se
Webbadress: https://www.morafolkhogskola.se/