Lokalekonomi och förändringsarbete för nyfikna

Profilkurs, Distanskurs Färnebo folkhögskola
Ansök nu
Öppnas i nytt fönster.
 • Studietakt:
  50%
 • Längd:
  1 månad.
 • Ansök senast:
  13 november
 • Kurstyp:
  Profilkurs, Distanskurs

Hur kan vi lösa globala problem lokalt? Välkommen att lära dig om lokalekonomiskt förändringsarbete i en intensiv månadslång kurs på halvfart

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Inga särskilda förkunskaper behövs.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 1 feb 2023 - 31 mar 2023

Träffar:
2 obligatoriska träffar
2 obligatoriska nätträffar

Kostnader: Kursen är kostnadsfri, men kostnader för resor till och från kursträffar, mat och boende på träffarna, samt för kopiering och försäkring tillkommer.

Kontakt: Jonathan Korsár

E-post:
jonathan.korsar@farnebo.se

På denna kurs lär du dig om vikten av lokala lösningar på vår tids stora utmaningar, som klimatkrisen och växande samhällsklyftor. Du lär du dig också att praktiskt använda lokalekonomisk analys (LEA) – ett verktyg för lokalt förändringsarbete

Visste du att det finns minst 137 sätt att skapa mer hållbara, demokratiska och inkluderande lokalsamhällen? Det handlar om att göra motstånd mot nedskärningar och dålig resurshushållning, men även om att boende på en ort kan skapa nya förslag och ta initiativ för en annan utveckling. I den här kursen lär du dig mer om detta! 

Kursen är utformad för dig som vill vara med och utveckla en ort genom att titta på de möjligheter som finns just där. I kursen lär du dig att kartlägga lokala utmaningar, resurser och möjligheter. Du skaffar dig ”lokalekonomiska glasögon”, vilket du har stor nytta av om du är engagerad i din ort eller i någon av vår tids brinnande samhällsfrågor, t. ex samhällsklyftor, demokratiunderskott eller klimatfrågor.  

Du lär dig också praktiskt att involvera andra genom att göra en lokalekonomisk analys ihop med andra, i form av en studiecirkel. På detta sätt får du insikt i hur en lokal kartläggning av möjligheter kan bidra till både gemensamt lärande, nytt demokratiskt engagemang, nya företag samt nya föreningsinitiativ på en ort.  

Kursen vänder sig både till dig som är ideellt engagerad i din ort, aktiv i en folkrörelse och till dig som arbetar professionellt med lokal utveckling.  

Kursupplägg

I kursen arbetar vi med den fiktiva orten Läckbo som vi analyserar tillsammans. Vi tittar på vilken information vi behöver för att förstå både de problem och de utvecklingsmöjligheter som finns, samt hur vi kan fördjupa vår förståelse av orten genom ex. intervjuer, offentlig statistik och enkäter. 

Analysen av nuläget i Läckbo använder vi för att deltagardemokratiskt, tillsammans med boende i Läckbo, formulera en konkret men visionär handlingsplan. Genom att arbeta med den fiktiva platsen Läckbo ihop med kursledare och övriga kursdeltagare rustar du dig för att jobba med motsvarande process i verkligeten i en stadsdel eller på en landsort. 

I kursen får du också bekanta dig med olika exempel på genomfört lokalt förändringsarbete samt träffa personer som arbetat med olika aspekter av lokal och deltagande utveckling, t. ex nyföretagande, lokalekonomisk analys, socialt arbete, lokal förnybar energi, föreningsarbete mm.   

Vecka 1 
Vi inleder med tre fullmatade dagar på plats på skolan i Österfärnebo

Vecka 2-3 
Två digitala eftermiddagsträffar på Zoom på tisdagar. Mellan träffarna arbetar du som deltagare självständigt med kursens studiematerial och olika uppgifter som ger dig inblick i både lokala möjligheter och metoder. 

Vecka 4 
Kursen avslutas på samma sätt som den inleddes med tre intensiva dagar på folkhögskolan i Österfärnebo. 

Alla träffar är obligatoriska och intyg på genomförd kurs ges till deltagare som därtill genomfört alla kursuppgifter.   

Kursen kommer preliminärt att genomföras våren 2023, under förutsättningen att vi har tillräckligt många anmälda i november 2022.

Studiematerial

Vi utgår från tre metodmaterial, dels en webbsida om olika metoder för att arbeta med lokala grupper och utvecklingsarbete, dels en guide för lokalekonomisk analys för hållbar utveckling. Vi använder även idéskriften Strategi för lokalt gemensamt välståndsbygge, samt ett engelskspråkigt material, The Localization Action Guide, samt ett urval av fördjupande texter, exempel och statistik som ni får del av i form av ett kompendium i samband med kursstart.   

Kursens syfte

Kursen ger dig som deltagare kunskap för att jobba med studiecirklar och annan form av processledning för lokal utveckling, med fokus på att bättre ta tillvara lokala resurser och möjligheter.  

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Kursen ger dig:  

 • fördjupad kunskap om vikten av lokal utveckling för att tackla vår tids utmaningar, t. ex klimat- och miljökrisen samt växande klyftor i samhället. 
 • kunskap om hur en lokalekonomisk analys kan läggas upp som lokal studiecirkel med boende på en ort. 
 • introduktion till lokalekonomi som begrepp och vision  
 • kunskap om användbara metoder såsom enkätundersökningar, intervjuer och liknande. 

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://farnebo.se/kurser/lokalekonomisk-analys/

Färnebo folkhögskola

Färnebo folkhögskola är freds-, miljö- och solidaritetsrörelsens folkhögskola. Vi är en mötesplats för människor som vill lära sig mer om globala frågor, rättvisa och förändring och vi arbetar utifrån mer än fyrtio års erfarenhet av folkbildning och lärande. Färnebo folkhögskola finns i Österfärnebo och Gävle. 

Vår vision är en värld där det råder rättvis fred och där vi hushållar med jordens resurser. En värld byggd på rättvisa och solidaritet där demokratiska och mänskliga rättigheter garanteras alla. En värld fri från rasism, sexism, homofobi och andra former av förtryck. 

Färnebo folkhögskolas kurser skapar möten som inspirerar till engagemang, kunskapssökande och ger insikt i våra gemensamma möjligheter att påverka världen.

Läs mer om skolan

Postadress:
Färnebo folkhögskola
Färnebovägen 874
811 74 Österfärnebo

Telefon: 0291-202 75
E-post: info@farnebo.se
Webbadress: http://www.farnebo.se/