Skola:
Mariannelunds folkhögskola
Plats:
Mariannelund - Jönköpings län
Längd:
1-3 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Behörighetsgivande kurs
Ansök senast:
Löpande

Lediga platser: Ja

Studiestödsnivå (CSN): Grundskole- och gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 21 aug 2023 - 15 dec 2023

Kostnader: Läsårsbaserad serviceavgift om 2000 kr/termin.

Kontakt: Anna Rosenbaum

Telefon: 0496-21916

E-post:
anna.r@mariannelund.nu

Nivågrupperad undervisning. Projektinriktade studier som kan ge behörighet till högskolestudier. Ämnesintegrerat och problembaserat. Undersökande och upplevelseinriktat. 

Kursens upplägg och innehåll

Varje termin inleds med aktiviteter och uppgifter som främjar en klassöverskridande gemenskap. Tillsammans formar vi ett tryggt klimat i gruppen. Efter uppstartsveckorna följer kursen ett veckoschema som normalt är måndag till fredag 8.20-14.05.

I kursen ingår:

 • Svenska 1, 2 och 3/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1a, b eller c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Historia 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Naturkunskap 1a1

Du kan även välja att studera:

 • Samhällskunskap 1b och 2
 • Historia1b och 2a
 • Naturkunskap 1b och 2
 • Matematik 2a, b eller c och 3a, b eller c, 4 eller 5
 • Idrott och Hälsa 1
 • Bibelkunskap

Det finns även möjlighet för deltagare att studera Svenska/Svenska som andraspråk, Engelska, Matematik och Samhällskunskap på grundskolenivå för att bli behörig till vidare studier på gymnasienivå.

Arbetssätt
På Allmän kurs på Mariannelunds folkhögskola utgår vi från att historiska erfarenheter bidrar till insikter för framtiden. Hos oss får du använda varierade arbetssätt för att utmanas, utvecklas och utrustas som person. Deltagarna arbetar ofta tillsammans för att tillgodogör sig varandras erfarenheter. Allmän kurs har en tvärvetenskapliga inriktning som gör att du får med dig goda ämneskunskaper och dessutom lär dig ta kontroll över ditt eget lärande. Du får med dig en större förståelse av människans livsvillkor i vårt samhälle och i vår omvärld.

Närvaro

Vi använder oss av folkhögskolans arbetsformer som främjar det fria samtalet, diskussioner, skapande arbetsformer och ger förutsättningar för kreativitet och egen utveckling. Genom att arbeta tillsammans drar vi lärdomar av varandras erfarenheter. Detta betyder att du behöver vara närvarande i skolan för att kunna utvecklas, dela med dig av tankar och erfarenheter och för att dina lärare ska kunna hjälpa dig framåt i din utveckling. Hög frånvaro kan leda till avbrott i studierna.

Individuell kursplan

I början av varje termin gör vi en individuell studieplan. Där utgår vi från dina förkunskaper, erfarenheter av tidigare studier och dina mål för studierna.

Studieverkstad

Vid några tillfällen i veckan har du möjlighet till lärarledd handledning med det du behöver för dina studier.

Studieresor

Varje år gör vi studieresor till någon av våra storstäder, för besök på något museum och teater.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) http://mariannelund.nu/kurser/allman

Nu kan jag stå och prata inför hela skolan utan att vara nervös

Sage, 22, har läst Allmän kurs för att få behörighet att plugga vidare till lärare. Men det var inte alls självklart att hon skulle våga söka sig till folkhögskolan.

Läs hela artikeln

Mariannelunds folkhögskola

På Mariannelunds folkhögskola får du möjlighet till personlig utveckling och fördjupning. Här kan du tillsammans med andra kursdeltagare och engagerad personal växa som människa och bli rustad för livet. Skolan präglas av en kristen grundsyn där alla, oavsett tro och uppfattning, är välkomna.

Läs mer om skolan

Postadress:
Mariannelunds folkhögskola
Centralgatan 7
598 98 Mariannelund

Besöksadress: Centralgatan 5-10

Telefon: 0496-215 50
E-post: info@mariannelund.nu
Webbadress: http://www.mariannelund.nu/