Allmän kurs – Samhället och språket

Ansökan stängd
Skola:
Karlskoga folkhögskola
Plats:
Karlskoga - Örebro län
Längd:
1 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Behörighetsgivande kurs
Ansök senast:
Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Studiestödsnivå (CSN): Grundskole- och gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 21 aug 2023 - 5 jun 2024

Kostnader: 1650 kr per termin för eftermiddagsfika, festmiddagar, kopiering, Internet, olycksfallsförsäkring, visst undervisningsmaterial m.m. Omkostnader för eventuell studieresa tillkommer.

Kontakt: Mattias Kindberg

Telefon: 0586-646 00

E-post:
mattias.kindberg@karlskogafhs.se

Fördjupa dina kunskaper om din egen roll i samhället och dina möjligheter att påverka utvecklingen.

Vad har format och vad formar samhället vi lever i? Hur kan vi tillsammans skapa ett bättre samhälle i framtiden? Vi studerar människan, samhället och livet för att utveckla vår förståelse, kunna påverka och bli mer delaktiga.

Kursen passar dig som har svenska som andraspråk, samt mindre än ett års godkända studier från gymnasiet eller saknar fullständigt grundskolebetyg. För att stötta din språkliga utveckling har kursen extra många lektioner med svenska språket i fokus. Lärandet och undervisningen utgår från kursdeltagarnas behov, förkunskaper och erfarenheter. Du som individ får också möjlighet att utveckla personliga strategier för att lyckas med dina studier. 

På kursen studerar vi tematiskt för att lättare skapa en helhetsbild som ger dig en allmänbildning att ha med dig vidare i livet. Ämnena historia, samhällskunskap och religion vävs därför samman med svenska som andraspråk. Exempel på teman kan vara Digital kompetens, Framtiden och Yttrandefrihet & Media. Vi varvar självständigt arbete och genomgångar med grupparbeten, diskussioner och studiebesök. 

Allmänna kurser innehåller ämnes- och temastudier på olika nivåer i:

  • Svenska
  • Svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik
  • Naturkunskap
  • Religion
  • Samhällskunskap
  • Historia

Under vissa dagar eller perioder förekommer det flexibla inslag där vi kommunicerar via nätbaserad lärplattform. Du behöver ha tillgång till en bärbar dator under studietiden. Vi vet att motion är bra för inlärning och vi vill vara en hälsofrämjande folkhögskola och därför ingår motion varje vecka på allmän kurs.

Att studera allmän kurs på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Vi vill att du ska vara väl förberedd för livet efter folkhögskolan i ett vidare perspektiv, vara delaktig, se dina möjligheter, rättigheter och skyldigheter, och därför förekommer även en del gemensamma aktiviteter som gästföreläsningar, temadagar med mera. Skapande verksamhet, där man kan välja exempelvis bild, idrott eller annat praktiskt som ingår i kursen för alla studerande

Vi erbjuder stöd för att du ska ha möjlighet att uppnå dina mål med studierna. Ange i din ansökan om du önskar stöd som beror på läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter,  funktionsvariation eller annat.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Att du fått en djupare förståelse för din egen roll i samhället och fått med dig kunskaper om hur det lokala samhället är uppbyggt kring natur, kultur och demokrati. Du har ökat din bildning och är då mer förberedd för livet efter folkhögskolan och är medveten om din betydelse i samhällsgemenskapen och dina möjligheter, ansvar och skyldigheter. Efter avslutade studier på allmän kurs (1 till 3 år beroende på tidigare studier) har möjlighet getts till grundläggande behörighet på motsvarande gymnasienivå så att du kan söka till yrkeshögskola, högskola och universitet.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) https://karlskogafolkhogskola.se/utbildning/allman-kurs-samhallet-och-spraket/

Det är aldrig för sent att bygga upp sig själv

För Selma Saldell blev folkhögskolan en andra chans. Efter tre år på Birkagården går hon ut med grundläggande behörighet och är redo för nästa kapitel i livet.

Läs hela artikeln

Karlskoga folkhögskola

Karlskoga folkhögskola har en spännande mix av kurser som tillsammans skapar en kreativ studiemiljö för vuxna. Vi börjar där du är och bygger på dina förutsättningar och lust att lära. Vi är en interkulturell mötesplats där trygghet och tolerans är ledord, och där människan är i centrum. 

Läs mer om skolan

Postadress:
Karlskoga folkhögskola
Rektor Lindholms väg 23
691 44 Karlskoga

Telefon: 0586-646 00
E-post: info@karlskogafhs.se
Webbadress: http://www.karlskogafolkhogskola.se/