Bona folkhögskola

Vi må vara en skola, men vi är så mycket mer än så. Visst bygger vår verksamhet på bildning, men vi gör så mycket mer än så. Vår skola är en fri zon, med hjärta, kunskap, värderingar och samhällsengagemang. Våra olikheter berikar oss och ger nya perspektiv. Tillsammans skapar vi en trygg atmosfär av kunskap och vänskap, som stärks av att alla som är här verkligen vill vara det.

Bona folkhögskola

Vi har integritet med vänstervärderingar kring öppenhet, jämlikhet, mänskliga rättigheter och solidaritet. Vi följer med varje deltagare på en resa, med fokus på en personlig och kunskapsmässig utveckling. Tillsammans blir vi obegränsade. På samma gång är vi en röst för politisk samhällsförbättring. Vi gör det vi tror på, och litar på att det vi gör är rätt.

Bona verkar, och påverkar, där livet pågår. Nya behov uppstår och växer fram. Som folkhögskola har vi stor frihet att snabbt ställa om eller förnya oss när omvärlden förändras. Vi är ständigt på tå för att förutse, förstå, förklara, debattera, utforska och påverka. Det handlar om att lyssna – för att sen göra. Och vi älskar att göra. För vi vill ligga i täten, och erbjuda den bästa skolan som gör mest skillnad, för alla som behöver det bäst.

Vår vision
Obegränsad vilja. Obegränsad utveckling.

Vårt syfte
Med hjärta och engagemang kan vi bidra till kunskapsmässig och personlig utveckling för alla. Vi är ett alternativ som drivs av att skapa en bättre framtid.

Bona kommer från en vänstertradition och vi värnar om ett samhälle präglat av öppenhet, jämlikhet, medmänsklighet och solidaritet. Det gör vi genom att...

... se människor

... bekräfta människor

... ge förutsättningar för att människor ska stå rustade för framtiden

... engagera oss i politiska frågor och vara en röst som påverkar och förbättrar vårt samhälle.

Rent formellt är Bona en ekonomisk förening som driver en folkhögskola utan vinstintresse, och har ungefär 150 ägare. Alla våra lärare har erfarenheter av tidigare arbete och har djupa ämneskunskaper, ofta i flera ämnen. Dessutom har de flesta en lång erfarenhet av folkbildning och är synnerligen bra på att knyta en nära kontakt med deltagarna.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Hela skolan är tillgänglig för personer som är beroende av rullstol för att kunna förflytta sig. Hörslinga finns i samlingslokal och i ett klassrum.

Hitta hit

Postadress:
Bona folkhögskola
Urban Hjärnes Väg 11
591 30 Motala

Telefon: 0141-20 95 80

E-post:
info@bona.nu

Webbadress:
www.bona.nu

Huvudman:
Bona folkhögskola ekonomisk förening
http://bona.nu/om-oss/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR