Mat ur jorden – grundkurs i småskalig grönsaksodling och förädling

Ansökan stängd
Skola:
Holma folkhögskola
Plats:
Höör - Skåne län
Längd:
En odlingssäsong
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Profilkurs
Ansök senast:
Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 26 feb 2024 - 22 nov 2024

Kostnader: Undervisningen är avgiftsfri, men deltagare behöver själva bekosta kurslitteratur och arbetskläder. Resekostnader i samband med studieresor kan tillkomma.

Kontakt: Axel Löfsved

E-post:
axel.lofsved@holmafolkhogskola.se

Mat ur jorden är kursen för dig som vill lära dig att odla och att ta hand om din skörd. Du får lära dig att komma igång med odling, skörda och att ta hand om skörden genom matlagning och förädling.

På “Mat ur jorden” får du lära dig att odla i liten skala på ett sätt som ger rika skördar, samtidigt som jordens bördighet byggs upp. Grunden i undervisningen är kursens grönsaksodling i växthus och på friland.Odlingen sköts av deltagarna på kursen tillsammans med lärarna, och alla i klassen får ta del av skörden genom bland annat matlagning och förädling på kursen. På så sätt får du vara med på hela processen från att så fröna till att äta av skörden. Eftersom vi odlar med handkraft behöver du vara beredd på att arbeta med kroppen och i skiftande väder.

Kursens innehåll

 • Grönsaksodling för självhushållning på friland och i växthus 

 • Livsmedelsförädling och matlagning

 • Förökning av växter, plantuppdragning och fröodling

 • Kompostering, näringskretslopp, jord och gödsel

 • Odling och användning av frukt, bär och örter

 • Introduktion till odling för försäljning 

 • Introduktion till odling av perenna grönsaker

 • Introduktion till sociokrati, permakultur och omställning

 • Studiebesök och gästföreläsningar

Teori och praktik varvas hela tiden för att bilda en helhet. Den teoretiska delen består av gruppdiskussioner, workshops, föreläsningar, egen inläsning och instuderingsuppgifter. Den praktiska delen består av odling, skörd, matlagning, förädling av skörden och att sköta om de verktyg och lokaler som vi använder till detta.

Kursen kräver inga förkunskaper, utan det räcker med engagemang och nyfikenhet att lära. Vi ser kursen som en gemensam resa, där vi hjälps åt att bygga upp kunskap som vi har nytta av i våra liv, både praktiskt och i livet i stort. En viktig del av kursen är att lära sig att hitta och utnyttja olika resurser i sin omgivning för att bygga nätverk, social hållbarhet och samarbeten. På Holma jobbar vi med sociokrati, som är en modell för beslutsfattande där alla kan göra sin röst hörd. Detta kommer vi även att använda i kursen.

Deltagarna gör ett projektarbete under året, om ett valfritt ämne som kan kopplas till kursinnehållet. I kursen ingår också två veckors praktik, som kan läggas under undervisningsfria veckor på sommaren eller kontinuerligt under året, utanför schemalagd tid. För att bli godkänd på kursen ska både projektarbete och praktik genomföras och redovisas.

På onsdagar under vår och höst har alla deltagare på Holma folkhögskola tillval. Det innebär att man väljer till ett ämne som man vill lära sig mer om. På tillvalet blandas deltagare från olika kurser på Holma. Tillvalen varierar mellan terminerna, men som exempel kan det vara fröodling, snickeri, matlagning, skogsträdgård, m.m.

Hela Holma folkhögskola består av kurser med inriktning på omställning och permakultur. Som deltagare på Mat ur jorden blir du en naturlig del av detta nätverk.

Kursmål:

Kursens mål är att ge deltagarna: 

 • kunskaper för att kunna starta upp, sköta och skörda en egen odling.

 • grundläggande kunskaper i livsmedelsförädling och matlagning

 • kunskaper om lokala näringskretslopp och kompostering.

 • kunskaper om hur odlingen kan bedrivas för att bygga upp en frisk och bördig jord. 

 • stärkta förutsättningar för att ta egna övervägda val kring konsumtion, livsstil, odling och mat.

Kurstid: 26 februari till 22 november 2024. Kursen är på heltid, 100%. Lektionsdagar är måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar kl 09.00-15.00, samt onsdagar kl 09.00-12.00. Utöver dessa tider gäller självstudier och det kan också ske studieresa, öppet hus eller deltagande på marknader på andra tider.

Praktik: Två veckors praktik ingår i kursen. Praktiken kan genomföras under de undervisningsfria veckorna på sommaren eller planeras in utanför schemalagd tid under resten av året.

Lov: Eftersom odlingen kräver kontinuerlig tillsyn har vi inget längre lov under kurstiden. Vid påsk har vi ett kortare påsklov, och vecka 44 har vi höstlov hela veckan. I juli har vi tre undervisningsfria veckor, där två veckor är avsatta för praktik och en vecka är ledig. 

Plats: Holma Gård i Höör

Kurslitteratur: I samband med kursstart får du information om litteratur som vi rekommenderar att du har tillgång till, för inläsning under kursens gång.

Ansökan: Du ansöker genom skolans administrativa system Schoolsoft. Första gången du ansöker behöver du starta ett konto varefter du kommer till ett formulär som du fyller i.

Ansökningskriterier: Sökande måste fylla 18 år senast det kalenderhalvår då kursen startar och en fullständig ansökan måste skickas in. Vid fler ansökningar än platser på kursen kommer vi att göra ett urval utifrån nedanstående kriterier (utan inbördes ordning). Tänk på att beskriva detta i ditt personliga brev. 

 • Intresse för odling, omställning och självhushållning

 • Engagemang i ideella föreningar eller sociala projekt

 • Utbildning eller arbetserfarenhet som kan anses relevant

 • Praktisk användning av det du lär dig på kursen, t.ex. genom ditt arbete/egna företagande, utveckling av den egna odlingen, att driva/delta i ett gemensamt odlingsprojekt etc.

 • Möjlighet att delta i kursen på heltid under hela året.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Kursens mål är att ge deltagarna: 

 • kunskaper för att kunna starta upp, sköta och skörda en egen odling.

 • grundläggande kunskaper i livsmedelsförädling och matlagning

 • kunskaper om lokala näringskretslopp och kompostering.

 • kunskaper om hur odlingen kan bedrivas för att bygga upp en frisk och bördig jord. 

 • stärkta förutsättningar för att ta egna övervägda val kring konsumtion, livsstil, odling och mat.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) http://www.holmafolkhogskola.se

Holma folkhögskola

Holma folkhögskola arbetar för en hållbar värld. Vi är en skola i Skåne med inriktning mot hållbarhet, ekologisk odling, permakultur och omställning. Vi driver utbildningar som ger praktisk och teoretisk kunskap om till exempel kretsloppsanpassade system för livsmedel, energi och boende. Alla våra kurser innehåller praktiskt arbete som till exempel odling.

Läs mer om skolan

Postadress:
Holma folkhögskola
Holma 135
243 93 Höör

Telefon: 076 009 38 57
E-post: info@holmafolkhogskola.se
Webbadress: http://www.holmafolkhogskola.se/