Nötodling för sydsvenska förhållanden – distans

Ansökan stängd
Skola:
Holma folkhögskola
Plats:
Höör - Skåne län
Längd:
< 1 år
Studietakt:
25%
Kurstyp:
Profilkurs, Distanskurs
Ansök senast:
Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 17 feb 2024 - 17 nov 2024

Träffar:
8 obligatoriska träffar
8 obligatoriska nätträffar
1 frivillig träff

Kontakt: Johanna Johansson

E-post:
johanna.johansson@holmafolkhogskola.se

Under kursen går vi igenom odling, skötsel, skörd och användning av de mest odlingsvärda nötterna för södra Sverige.

Kursbeskrivning

Under kursen går vi igenom odling, skötsel, skörd och användning av de mest odlingsvärda nötterna för södra Sverige. Vi har huvudfokus på hassel, valnötter och kastanj men tar också upp ek och några ovanligare odlingsvärda nötträd. Vi arbetar praktiskt med plantering, beskärning, skörd och förökning. Under kursen gör deltagarna en design för sina egna nötplanteringar. Vi hjälps åt att få tillgång till bra växtmaterial och belyser hur ett gemensamt förädlingsarbete kan drivas. Vi tar också upp exempel på hur nötodling kan bedrivas utan att man själv äger marken. 

 

Varför odla nötter? 

Det finns många anledningar att odla nötter. Genom att få mer av vår mat från perenna system, och särskilt träd, skapas förutsättningar för friska ekosystem med en stor biologisk mångfald som samtidigt binder in kol i marken. 

 

Förutom näringsrik mat kan nötträd och -buskar ge oss flerfaldig skörd i form av virke men också tex. sav, färgpigment och andra produkter. Det finns en lång historia av att samla och odla hassel i Sverige, men det finns också goda förutsättningar att odla andra nötträd, som valnöt och kastanj. För att utveckla kunskap, goda exempel och sorter anpassade för vårt klimat behövs många nötodlare som vill experimentera, samarbeta och byta erfarenheter. 

 

Kursupplägg 

Kursen pågår mellan 17 februari och 17 november. Studietakten är 25%. Det motsvarar i genomsnitt 10 h studier per vecka, fördelade enligt följande:

 • Platsträffar (8 helger à 1-2 dagar) 

 • Digitala träffar på zoom (när vi har dessa är de förlagda på kvällstid första onsdagen i månaden) 

 • Designarbete med att utveckla sina nötodlingar. (Detta görs både individuellt och i samarbete med andra deltagare).

 

Platsträffar:

 • 17 februari 

 • 16-17 mars

 • 27-28 april

 • 26 maj

 • 15 juni (halvdag, digitalt)

 • 28 juli  

 • 24-25 Augusti 

 • September - valbart studiebesök, datum kommer 

 • 12-13 oktober 

 • 16-17 November 

 

15-28 juli är det sommaruppehåll

 

Kursinnehåll

 • Hassel, valnöt, kastanj och ett urval av ovanliga odlingsvärda nötter 

 • Skörd, knäckning, torkning, förädling

 • Försäljning/Marknadsföring 

 • Sjukdomar och skadegörare, växtskydd

 • Odlingssystem - samodling, agroforestrysystem

 • Etablering, anläggning, plantering

 • Förökning av träd och buskar 

 • Designa sin nötodling

 • Ekollon som mat 

 • Odla utan tillgång till egen mark 

 • Gemensam förädlingsarbete 

 

Mål med kursen 

Efter avslutad kurs ska deltagaren… 

 • fått praktisk och teoretisk kunskap om odling, skötsel, skörd och förädling av odlingsvärda nötter för vårt klimat 

 • designat och planerat nötodlingsprojekt anpassade för ens behov och förutsättningar

 • Kunna föröka upp egna växter genom olika förökningstekniker 

 • Ha tillgång till ett nätverk av nötodlare att dela kunskap, erfarenheter och växtmaterial med.

 • Ha förståelse för fördelarna med perenna och vedartade odlingssystem.

 

Plats

Kursen är dels på Holma Folkhögskola i Höör och dels på andra platser i Skåne, samt ett studiebesök i Halland). Till Holma går det att ta sig med tåg och när vi är på andra platser ordnar vi samåkning. 

Kursens omfattning är 25%. 

 

Kurslitteratur 

Nötodlarens Handbok för nötodlare, Philipp Weiss (https://www.adlibris.com/se/bok/notodlarens-handbok-9789163932519)

Övrig litteratur tillhandahålls digitalt 

 

Kostnader 

Det kostar inget att gå kursen, däremot står deltagare själv för resekostnader inom kursen. Det kan också finnas möjlighet att ta del av växtmaterial, som utsäde och grundstammar, i så fall betalas ett självkostnadspris.  

 

Antagning

Du ansöker med ett personligt brev där du beskriver varför du vill gå kursen och hur du vill omsätta kunskaperna i praktiken. Berätta gärna vad du har för tidigare erfarenheter och kunskaper som är relevanta. Vi prioriterar deltagare som har plats/förutsättningar att komma igång med nötodling och vill bidra till att utveckla och sprida kunskap om nötodling. 

Jag är så glad och stolt att jag tog steget

Monika Nordenbrand arbetade som sjuksköterska inom barnsjukvården i 25 år. Men efter att ha blivit sjuk i utmattning och sagt upp sig från sitt arbete, bytte hon sjukhuskorridorerna mot fjällvyer, friluftsliv och folkhögskola.

Läs hela artikeln

Holma folkhögskola

Holma folkhögskola arbetar för en hållbar värld. Vi är en skola i Skåne med inriktning mot hållbarhet, ekologisk odling, permakultur och omställning. Vi driver utbildningar som ger praktisk och teoretisk kunskap om till exempel kretsloppsanpassade system för livsmedel, energi och boende. Alla våra kurser innehåller praktiskt arbete som till exempel odling.

Läs mer om skolan

Postadress:
Holma folkhögskola
Holma 135
243 93 Höör

Telefon: 076 009 38 57
E-post: info@holmafolkhogskola.se
Webbadress: http://www.holmafolkhogskola.se/