Ekologisk odling Distans

Ansökan stängd
Skola:
Vårdinge folkhögskola
Plats:
Mölnbo - Stockholms län
Längd:
1 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Profilkurs, Distanskurs
Ansök senast:
Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Skriftlig ansökan, ettårig fördjupningskurs i Ekologisk odling.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 26 feb 2024 - 20 dec 2024

Träffar:
2 obligatoriska träffar

Kostnader: Skolan tar ut en administrativ avgift på 500 kr/läsår som inte betalas tillbaka vid avhopp.

Kontakt: Åsa Molin

Telefon: 0158-23058

E-post:
kontakt@vardinge.fhsk.se

Ekologisk odling distans – en ettårig fortsättningskurs för dig som har tidigare erfarenhet inom ekologisk odling samt har tillgång till en trädgård/odlingslott under hela odlingssäsongen.

Utbildningen är ett tillfälle för dig som vill förverkliga dina egna odlingsprojekt och fördjupa dig i odlandets konst enligt de ekologiska principerna, med stöd och handledning av utbildningsansvarig från utbildningen Ekologisk odling trädgård och hantverk, via internet och via litteraturstudier.

Du behöver kunna arbeta självständigt med studieuppgifterna, ta egna beslut samt ha förmågan att avsluta påbörjade projekt inom kursen. Utbildningsansvarig handleder dig med en arbetsplan samt med uppgifter under veckans studier.

Två längre veckomöten sker virtuellt i Google classroom med utbildningsansvarig och övriga kurskamrater. Där redovisar du hur arbetet förflutit och ställer frågor till utbildningsansvarig. Dessa möten sker efter kontorstid,  oftast i en gruppchatt men kan emellanåt ske via gruppvideosamtal i Google Meet. Ett ”fikarum” för trädgårdsrelaterade samtal och småprat kommer upprättas i en sluten grupp på Facebook. Utöver praktiska uppgifter kommer det att förekomma teoretiska skrivuppgifter där du tar hjälp av litteraturlista som tillhandahålls av kursledaren. Skrivuppgifterna genomförs lämpligast i Google docs och du behöver kunna behärska Google programmen före kursstart.

Utbildningen är avgiftsfri förutom en bekräftelseavgift/materialkostnad på 500 kr per läsår som betalas innan kursstart. Övriga kostnader för material, redskap och eventuella resor bekostas helt av kursdeltagaren själv. Utbildningen är en 40 veckors heltidsutbildning och beräknad arbetsinsats kommer vara sammanlagt minst  5 klocktimmar om dagen. Kursen kommer ha två obligatoriska fysiska träffar under året. Den första sker i mars och den andra  träffen sker i samband med Trädgård och hantverks Öppet hus i September.

KURSEN KRÄVER ATT KURSDELTAGAREN HAR TILLGÅNG TILL:

  • odlingsmark
  • trädgårdsredskap
  • dator med internetuppkoppling och webbkamera
  • kamera eller annan utrustning för digital dokumentering
  • litteratur enligt lista från kursledare.

ANSÖKNINGSVILLKOR

För att kunna delta i kursen skall kursdeltagaren ha tidigare erfarenhet inom ekologisk odling motsvarande en ettårig grundutbildning inom ämnet. Kursdeltagaren ska till exempel ha grundläggande kunskap i:

  • ekologisk grönsaksodling och växtföljd
  • plantuppdragning, sådd, utplantering och skötsel av grönsaker
  • perenna planteringar, skötsel och underhåll
  • beskärning av träd och buskar
  • kompostering.

Du behöver befinna dig i landet för att kunna delta i den här kursen.

KURSPLAN EKOLOGISK ODLING DISTANS 2023

v. 9 Uppstart och presentation inför gruppen

v. 10 Introduktion grönsaker

v. 11 Grönsaksodling, hur fungerar en växtföljd? – teoretiskt

v. 12 Planering av vårens odlingar. Uppmätning av odlingsbäddar.

v. 13 Detaljplanering av vårens odlingar, att göra en ritning och så-plan, beräkning av fröer.

v. 14 Förberedelse av sådd – praktiskt

v.15 Påsklov

v. 16 Sådd – praktiskt och teoretiskt

v. 17 Jord och gödsel

v. 18 Sjukdomar och skadedjur, att känna igen och förebygga

v. 19 Iordningställande av odlingsbäddar. Metoder och variationer – praktik

v. 20 Direktsådd på friland – praktik i odlingarna

v. 21 Direktsådd på friland – praktik i odlingarna

v. 22 Utplantering – praktik i odlingarna

v. 23 Utplantering – praktik i odlingarna

v. 24 Försommarens örter

v. 25 Försommarens örter praktiskt och teoretiskt

v. 26 Skötsel av odlingarna / Spaning och reflektion

v. 27–30 Sommaruppehåll

v. 31 Redovisning av sommarpraktiken. Frågor och funderingar.

v. 32 Gestaltning av trädgårdsrummet – Teoretiskt

v. 33 Skörd, lagring och fröer

v. 34 Skörd, lagring och fröer- teoretiskt

v. 35 Trädbeskärning teoretiskt och praktiskt

v. 36 Trädbeskärning teoretiskt och praktiskt

v. 37 Permakultur, vad är det?

v. 38 Permakultur och skogsträdgård, fördjupning

v. 39 Beskärning av buskar

v. 40 Plantering av lökväxter

v. 41 Växtkännedom, planera med perenna växter – teoretisk

v. 42 Växtkännedom, träd och buskar – teoretisk

v. 43 Höststäda i trädgården  – praktiskt

v. 44 Höstlov

v. 45 Kompostering – Praktiskt och teoretiskt

v. 46 Kompostering – Praktiskt och teoretiskt

v. 47 Jordförståelse – teoretiskt

v. 48 Planering framåt, min trädgård – teoretiskt

v. 49 Slutdokumentation och sammanställning av odlingsåret

v. 50 Slutdokumentation och sammanställning av odlingsåret

v. 51 Avslutning och redovisning

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) http://vardinge.fhsk.se/ekologisk-odling-distans/

Att återuppfinna sig själv på folkhögskola

– Jag behövde en hundraåttio graders vändning från mitt tidigare sammanhang. För mig som bytte juridiskt namn bara ett par månader innan var det en stor lättnad att komma till en ny plats med nya människor som aldrig hade känt mig vid ett annat namn, säger Morgan Winberg.

Läs hela artikeln

Vårdinge folkhögskola

Vårdinge folkhögskola med utbildningar inom Konst, Konsthantverk, Mathantverk och Ekologisk odling.

Läs mer om skolan

Postadress:
Vårdinge folkhögskola
Edesta 90
15396 Mölnbo

Besöksadress: Edesta 90, 153 96 Mölnbo

Telefon: 0158-230 58
E-post: kontakt@vardinge.fhsk.se
Webbadress: http://www.vardinge.fhsk.se/