Lillsved Gymnastik- och Idrottsfolkhögskola

Är du intresserad av idrott & rörelse, hälsa och ledarskap, då är Lillsved Gymnastik - och Idrottsfolkhögskola något för dig. Skolans kurser utgår från ledarskapet och vi utbildar inom idrotts- och hälsoledarskap samt för livet. Som studerande på Lillsved har du stora möjligheter att fördjupa och utveckla dig både teoretiskt och praktiskt inom dessa områden. 

Lillsved GIFHS

Lillsved ligger fint i mellanskärgården på norra delen av Värmdö, endast 45 minuters avstånd från Stockholm (T-Slussen). Vi har mycket goda förutsättningar för idrott och träning; fullstor idrottshall, gymnastiksal, ett modernt välutrustat gym, spinningsal, gruppträningsrum, tennisbanor, utegym och en mindre idrottsplats. Runt skolan finns spår, vikar, skogsdungar och öppna marker som är ypperliga till friluftsaktiviteter och träning. Skolan är tillgänglig för rörelsehindrade.

Fixa allmän behörighet 
På Lillsved kan du komplettera eller bygga på tidigare studier och fixa allmän behörighet för att läsa vidare på högskola och universitet eller komma ut i arbetslivet.

Studera till ditt drömyrke 
På Lillsved kan du utbilda dig för framtidsyrken inom idrott & rörelse, hälsa och ledarskap. Du får även utbildning i entreprenörskap så att du kan söka dig ut på arbetsmarknaden.

Lillsved Gymnastik - och Idrottsfolkhögskola 
är en av idrottsrörelsens tre folkhögskolor. Vår inriktning är idrott & rörelse, hälsa och ledarskap. Du kan på skolan lätt finna kamrater med samma intressen som du själv. En skola som ger dig både kunskap och kompisar.

Arbetssätt
På Lillsved utgår vi från den studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter. I vårt arbetssätt betonar vi det praktiska och upplevelsebaserade lärandet. Olika ämnen fordrar varierade arbetssätt, som att arbeta i grupp, individuella arbetsprestationer och föreläsningar. Detta innebär ett solidariskt deltagande från de studerande både planeringsmässigt och vid genomförande av studierna. Vi arbetar ämnesintegrerat för att skapa helhet i kurserna. Vi lägger stor vikt på personlig utveckling, vilket är en grundförutsättning för att utvecklas som ledare och för livet. Vi tror att utveckling gynnas av samtal människor emellan och därför är ditt aktiva deltagande och dina bidrag till erfarenhetsutbytet mycket viktigt!

Du kan bo och äta på Lillsved
Internatet är en viktig del av Lillsveds studiemiljö, tänk att få bo 50 meter från gym, idrottshall, gruppträningsrum och tillsammans med vänner. Det ger dig gemenskap med andra deltagare (på en folkhögskola är du som studerande deltagare) och möjlighet att utvecklas även under fritiden. I möten, samtal och diskussioner fördjupas de kunskaper som undervisningen ger. Studier på Lillsved är en unik upplevelse och ger vänner för livet.

Vad kostar det?
Undervisningen är kostnadsfri. Lillsved får liksom andra folkhögskolor bidrag från staten och du behöver därför inte betala något för undervisningen. Men naturligtvis finns det en del andra utgifter när du studerar. Det gäller till exempel personlig utrustning, läromedel, studiebesök, försäkringar samt extra kostnader för specialkurser som till exempel vinterfjällutbildning. Deltagarkåren och Lillsveds Idrottsförening har medlemsavgifter. Deltagarna väljer styrelser i början av höstterminen. Medlemskap är en förutsättning för att använda skolans lokaler under fritiden, när de inte är uthyrda till externa grupper och gäster. Det gäller idrottshall, gymnastiksal, gym med mera.

Grovt räknat är kostnaderna 9 500–12 500 kronor per läsår.

Om du bor på skolan i enkelrum kostar helpension (kost och logi) beroende på rumstandard, cirka 7 600–9 500 kronor i månaden. Det finns också några rum med delat boende för två personer till budgetpris.

Om du inte bor på skolan kostar det cirka 2 400 kronor per månad.

Måltider
Som deltagare på heltidskurserna måste du välja ett av följande två alternativ:

  1. Som internatboende abonnerar du på måltider måndag–fredag. I abonnemanget ingår frukost, förmiddagskaffe, lunch och frukt från måndag till fredag. Undantaget är fredagen när middagen inte ingår.
  2. Som externatdeltagare abonnerar du på förmiddagskaffe, lunch och frukt från måndag till fredag.
  3. Det totala måltidspriset varierar beroende på vilken kurs du går.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Rullstolsanpassad miljö.

Hitta hit

Postadress:
Lillsved Gymnastik- och Idrottsfolkhögskola
Lillsvedsvägen 100
139 90 Värmdö

Telefon: 08-541 385 30

E-post:
info@lillsved.se

Webbadress:
lillsved.se/skola/folkhogskola

Huvudman:
Svenska Gymnastikförbundet genom Lillsveds Ekonomiska Förening.
https://lillsved.se

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Öppet hus:
1 april på Lillsved

Övrig information:
Husdjur tillåtna
Internat med 74 bäddar

Nyheter från Lillsved Gymnastik- och Idrottsfolkhögskola