Hjo folkhögskola

Skolan har en stor bredd av linjer, ämnen och intressen. Vi har en kristen grundsyn på livet och människan, men självklart välkomnar och respekterar vi alla oavsett trosuppfattning eller bakgrund. Den allmänbildande och kulturella studiemiljön på skolan blir därmed både spännande och utmanande. Skolan har totalt cirka 200 studerande och är rökfri. Skola och elevhem är tillgängliga för rullstolar och är helt utan nivåskillnader.

Hjo folkhögskola

Internatet har hög standard.

Här kan du läsa mer om bland annat kostnader, lokaler och hur det är att bo på skolan.

Övriga utbildningar: 55+ och Svenska från dag ett.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skola och internat är tillgängliga för rullstolar och är helt utan nivåskillnader. Rörelsehindrade kan välja kurs och studieinriktning helt efter eget intresse.

Hitta hit

Postadress:
Lundbyvägen 12
544 31 Hjo

Telefon: 0503-323 00
Fax: 0503-323 10

E-post:
info.hjo@hjofolkhogskola.se

Webbadress:
www.folkhogskolan.com

Huvudman:
Skara stift
http://svenskakyrkan.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Öppet hus:
23 mars 2020

Övrig information:
Internat med 60 bäddar

Andra utbildningar på skolan:

Svenska från dag ett