Fritidsledarutbildning

Ansökan stängd
Skola:
Karlskoga folkhögskola
Plats:
Karlskoga - Örebro län
Längd:
2 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Profilkurs, Yrkesutbildning
Ansök senast:
Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Behörighet för yrkeshögskola med särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2 samt lämplighet för utbildningen och yrket som är styrkt genom referenser från relevant erfarenhet för yrkesområdet.

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 21 aug 2023 - 5 jun 2024

Kostnader: 1650:-/termin för festmiddagar, eftermiddagsfika, försäkring, kopiering m.m. Som studerande betalar du själv för litteratur, studieresor, fjällutbildningar.

Kontakt: Fredrik Lindeström

Telefon: 0586-64615

E-post:
fredrik.lindestrom@karlskogafhs.se

Vi fokuserar på ungas fritid och hälsa i arbete med ett coachande och främjande perspektiv. Utbildningen förbereder för arbete med ungdomar på fritidsgård, skola såväl som i församling eller förening.

Lär dig coacha unga - väx som människa och ledare!

Utveckla ditt ledarskap och få kunskap om människors beteende, ungdomskultur, projektarbete, hälsopedagogik och utemetodik. Lär dig att leda och aktivera barn och ungdomar med fokus på ett främjande arbetssätt. Under utbildningens gång ges kunskap och verktyg för att bedriva projekt, både med och för ungdomar och barn.

Du som väljer denna yrkesutbildning bör ha lätt för att ta initiativ och samarbeta med andra. Efter utbildningen finns behov av dina kunskaper på fritidsgårdar, i kyrkor, skolor, studieförbund, kriminalvård, ideella föreningar eller organisationer för olika funktionsvariationer m fl.

 

Studieområden (Aktuell Utbildningsplan FLU)

Utbildningen omfattar 80 veckor heltidsstudier, ca 40 timmar per vecka. Arbetsdagen är oftast 09.00 – 16.00.  Vi har fördelat studieområdena enligt nedan. Cirka hälften av studietiden är schemalagd eller verk­samhetsförlagt lärande – resten är självstudier, grupp- och projektarbeten samt inläsning.

 

Människans växande och livsvillkor, 11,5 veckor

Utbildningsområdet behandlar beteendevetenskapliga teorier och perspektiv såsom människans utveckling, uppväxt- och livsvillkor både som individ och samhällsvarelse. Begrepp som socialisation, identitet, integration, funktionsvaritation och mångfald är centrala tillsammans med fritidskulturen i dessa sammanhang. Vi lä­ser psykologi, sociologi, kultur och tro, hälsopedagogik, och normalitet och avvikelse.

Samhälle, fritidskulturer och fritidsarbete, 10,5 veckor

Utbildningsområdet behandlar samhällsvetenskapliga teorier och perspektiv utifrån både enskilda och grupper. Fokus ligger på möjligheter till makt, delaktighet, resurser och trygghet. Här finns ämnen som samhälls- och rättskunskap, sociologi, mångkulturalism, ungdomskultur, genus och jämställdhetsfrågor, förebyggande och främjande fritidsarbete.

 

Pedagogik och Ledarskapsutveckling, 16,0 veckor

En humanistisk människosyn som grund för ett salutogent och demokratiskt ledarskap är utgångspunkten i fritidsledarens arbete. Pedagogiska teorier och modeller samt kunskaper om grupprocesser och grupputveckling är grundläggande för att kunna arbeta med förändringsarbete och projektmetodik. Här ska vi studera ledarskapets olika former, förhållningssätt och förutsättningar samt grup­processer och grupputveckling i ett social­psyko­logiskt och etiskt perspektiv. Inom detta område läser vi gruppsykologi, pedagogik, ledarskap, coaching, samt de två stora delarna pedagogiskt ledarskap och utepedagogik, innefattande sommar- och vinter­fjäll, kanotfärd samt friluftsliv och läger i när­miljön.

 

Fritidsarbetets metodik, 12,3 veckor

Inom utbildningsområdet Fritidsarbetets metodik är utgångspunkten att arbeta med hur fritidsverksamhet skapas utifrån en given målgrupp, oavsett sammanhang, som utgår från deltagarna i verksamhetens behov och önskemål. Här bearbetas hur givna uppdrag kan omsättas i konkret verksamhet. Att analysera, utvärdera och vidareutveckla metoder är centrala delar i utbildningsområdet. Vi läser ämnen som administration, ungdomskultur, yrkesmeto­dik, demokrati och integration, skapande, sociala medier, kamratövningar och praktisk pedagogisk tillämpning.

 

Fritiden som forskningsfält, 10,0 veckor

Utbildningsområdet innehåller grunderna i såväl kvalitativa som kvantitativa forskningsmetoder inom fritidsområdet vilka ska tillämpas i ett uppsatsarbete eller motsvarande.Genom introduktion till forskning skapas förståelse för forskning inom yrkesområdet. Inom detta område studerar vi fritidsve­tenskap, fritidsforskning, forskningsmetodik, och det civila samhället.

 

Pedagogisk professionell utveckling, 12,7 veckor

Utbildningsområdet Pedagogisk professionell utveckling innebär arbetsplatsförlagt lärande (APL). I utbildningen ingår minst 12 veckor handlett arbetsplatsförlagt lärande inom yrkesområdet.  

 

Ditt spår, 7 veckor

Vart vill du nå med utbildningen?

Det finns många verksamheter där fritidsledare får jobb, några av dessa är: fritidsgårdar, kyrka och samfund, behandlingshem, studieförbund, kriminalvården, låg- mellan- och högstadiesko­lor, fritidshem, ideella föreningar och handi­kapp­or­gani­sationer m.fl.

Därför kan du hos oss välja ditt spår både i APL under 6 veckor och under vårterminen i 2:an och i en B-uppsats i ett större projekt­arbete – examensarbete.

Vi ger dig tid att få en djupare kunskap om den verksamhet inom yrkesområdet som du tycker är mest intressant.

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

När du genomgått utbildningen kommer du att kunna leda och aktivera barn och ungdomar med ett fokus på ett främjande, coachande arbetssätt. Du kommer då vara väl insatt i hur du skapar och bedriver ett projekt, både med och för ungdomar och barn. Du kommer känna dig hemma med att arbeta som fritidsledare med ungdomar på fritidsgård, skola såväl som i församling eller förening.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) https://karlskogafolkhogskola.se/utbildning/fritidsledarutbildning/

Jag drömmer om att göra skillnad

Markus tycker att det behövs fler vuxna som kan hjälpa unga till en meningsfull fritid. Och han vet redan vad han själv vill göra efter fritidsledarutbildningen.

Läs hela artikeln

Karlskoga folkhögskola

Karlskoga folkhögskola har en spännande mix av kurser som tillsammans skapar en kreativ studiemiljö för vuxna. Vi börjar där du är och bygger på dina förutsättningar och lust att lära. Vi är en interkulturell mötesplats där trygghet och tolerans är ledord, och där människan är i centrum. 

Läs mer om skolan

Postadress:
Karlskoga folkhögskola
Rektor Lindholms väg 23
691 44 Karlskoga

Telefon: 0586-646 00
E-post: info@karlskogafhs.se
Webbadress: http://www.karlskogafolkhogskola.se/