Allmän kurs - Grund

Ansökan stängd
Skola:
Eslövs folkhögskola
Plats:
Eslöv - Skåne län
Längd:
1 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Behörighetsgivande kurs
Ansök senast:
Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du ska vara 18 år eller över samt, om du läst SFI, vara klar med D-kurs.

Studiestödsnivå (CSN): Grundskolenivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 15 aug 2024 - 4 jun 2025

Kostnader: Terminsavgift: 1 400 kr/termin

Kontakt: Mattias Hallin Veres

Telefon: 0413-575187

E-post:
m.veres@eslovsfhsk.se

Saknar du grundskolebehörighet, behöver komplettera enstaka ämnen eller känner osäkerhet inför studierna? Hos oss på grundkursen kommer du igång!

Allmän kurs – grund passar dig som inte har fullständiga betyg från grundskolan. Det finns också möjlighet till extra språkundervisning i svenska/svenska som andraspråk. På grundkursen studerar vi i ett lugnare tempo och lägger fokus på din personliga utveckling. Vi utgår från dig och dina förutsättningar för att du ska nå behörighet för fortsatta studier, till exempel på folkhögskolans Allmän kurs – gymnasienivå.

Allmän kurs på Eslövs Folkhögskola utgår från en temabaserad studieform. Att studera tematiskt innebär att merparten av ämnena du läser vävs ihop och kopplas samman. Istället för att till exempel läsa matte och engelska på förmiddagen och historia på eftermiddagen får du arbeta i ett sammanhängande pass över dagen, där ämnena kommer in på olika sätt.

På allmän kurs – grund är målet är att bli behörig i ämnena svenska, engelska, matematik och samhällskunskap från grundskolan. Tillsammans arbetar vi för att stärka dina kunskaper, förmågor och färdigheter kopplat till följande målsättningar:

  • Utveckla ditt språk
  • Hitta en fungerande studieteknik
  • Skaffa nya insikter om dig själv och din omvärld
  • Stärka din egenmakt och ditt samhällsengagemang

Allmän kurs bygger på folkbildningens grundtankar och din egen delaktighet, ditt medskapande och engagemang. Utöver att du studerar för att nå dina behörigheter så arbetar vi tillsammans för att skapa ett bra socialt klimat och en bra kontakt mellan deltagare och pedagoger.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Du kommer att få en grundskolebehörighet som gör att du kan söka vidare till gymnasiet/komvux eller allmän kurs på gymnasienivå vid folkhögskola.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) https://www.eslovsfhsk.se/utbildningar/allman-kurs-grund/

Att gå tillbaka till skolbänken efter 20 år är det bästa jag gjort

Egabo hade ett långt yrkesliv som undersköterska bakom sig när hon började på Allmän kurs på folkhögskola. Nu har hon fått behörighet att söka in till högskolan och vill läsa vidare till sjuksköterska eller dietist.

Läs hela artikeln

Eslövs folkhögskola

Här får du plats att utvecklas!
Vi tror på att ett öppet klimat och en god sammanhållning skapar de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande. På Eslövs folkhögskola utgår vi från att alla har olika sätt att lära sig och anpassar undervisningen efter dina behov. 

Läs mer om skolan

Postadress:
Eslövs folkhögskola
Sturegatan 14
241 31 Eslöv

Telefon: 0413-663 00
E-post: info@eslovsfhsk.se
Webbadress: http://www.eslovsfhsk.se/