Odling och självhushållning Grundkurs – distans

Profilkurs, Distanskurs Österlens folkhögskola
Ansökan stängd
  • Studietakt:
    25%
  • Längd:
  • Ansök senast:
    Ansökan är stängd
  • Kurstyp:
    Profilkurs, Distanskurs

Odling och självhushållning Grundkurs – distans
Vi följer hela odlingssäsongen från när de första frön ska sås till det skördas och tas tillvara och allt där emellan.

Lediga platser: Nej

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 23 jan 2023 - 10 nov 2023

Träffar:
Inga obligatoriska träffar

Kontakt: Jennifer Kirkland Persson

Telefon: 0417-280 00

E-post:
Jennifer.Kirkland-Persson@osterlen.fhsk.se

KOM IGÅNG MED ODLINGEN

Grunderna för att komma igång med en egen odling.
Snabba sätt att bygga upp en egen odling.
Vad bör man tänka på när man planerar en odling?

 
SKÖRDA, TA TILLVARA OCH SJÄLVHUSHÅLLNING

Lär dig grunderna att ta tillvara det trädgården har att bjuda på.
Safta, sylta, lägga in och torka.
Grunderna i att göra eget tvål och städmedel.

GRÖNSAKER, JORDEN OCH ODLINGSMETODER

Lär dig grunderna av olika odlingsmetoder.
Hur ta du bäst hand om din jord?
Vad bör du tänka på vid valet av grönsaker? 

VINTERODLING/INOMHUSODLING

Lär dig grunderna i vinter- och inomhusodling.
Vad, när, var och hur odlar man på vintern?
Hur och vad odlar man inne?

 

LÄRPLATTFORM

Vi jobbar i Google Classroom. Där läggs upp schema, uppgifter och mestadels av kontakten sker där. Videomöten har vi i Google Meet.
Inloggningsuppgifter till vårt Google classroom får ni strax innan kursstart.

Vi lär tillsammans och kursen planeras utifrån deltagarens intressen. Det är därför viktig med ett aktivt deltagande i kursen. Kursen är upplagt så att ni ska kunna jobba samtidigt som ni läser den. Det finns en del samarbete mellan deltagarna under kursen, tiderna för era Meet kommer ni överens om tillsammans i gruppen. Ni förväntas att delta aktiv i Meet och i våra classroom.

Ett antal Meet kommer att erbjudas ha under kursen. I era små grupper, med mig i hel eller halvklass och närträffarna kommer delvis vara via Meet.

NÄRTRÄFFAR

Närträffar är på helgen. Datum för dessa får ni vid antagningen. På våra närträffar diskuterar och bearbetar vi det vi har jobbat med, arbetar praktiskt och ibland har vi olika gästföreläsare. Närträffarna kan ni delta i på plats och även delvis via Google Meet.
Datum för närträffarna får ni vid antagningen.

 
PROJEKT

Ni kommer att arbeta med ett odlings/trädgårdsprojekt som löper genom hela kursen.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Deltagare lär sig viktiga grunder i odling: hur en odling anläggs, olika odlingsmetoder, olika alternativ att tillföra näring till en odling, växtföljd, hur man får olika grönsaker att trivas. Grunder i att ta tillvara skörden: safta, sylta, lägga i och torka. Bekanta er med vinter odlings grunder och inomhusodlings grunder. Vid avslutat kurs känner ni er mer självsäkert i rollen som odlare.

Fler kurser inom: Växtkunskap Planering Odling

Österlens folkhögskola

För många betyder ett år på folkhögskolan mer än bara ett års studier. Här får du tillfälle att studera de ämnen som intresserar dig mest och lära känna nya människor med vitt skilda erfarenheter. Varje år tar vi emot ca 200 studerande som studerar allt från internationella områden till konst, musik, skrivande, Svenska som andra språk och kärnämnen. Skolan är religiöst och politiskt obunden och tillgänglig för rörelsehindrade.

Läs mer om skolan

Postadress:
Österlens folkhögskola
Box 13
273 21 Tomelilla

Besöksadress: Malmövägen 41

Telefon: 0417-280 00
E-post: kansli@osterlen.fhsk.se
Webbadress: http://www.osterlen.fhsk.se/

Nu har jag hittat det som verkligen passar mig

Marta Schubert hade tidigare testat på flera olika utbildningar och yrken. Det var först när hon började på Utemiljökursen på Angered folkhögskola som hon kände att hon hittat rätt. Och utbildningen ledde till jobb direkt.

Läs hela artikeln