Birkagårdens folkhögskola

Birkagårdens folkhögskola ska arbeta för att minska utbildningsklyftorna i samhället och ska satsa en avgörande del av sina resurser för att åstadkomma detta. Behoven finns såväl bland yngre som äldre människor, såväl bland de i landet födda som bland de nya svenskarna. Skolan arbetar med individen i centrum och med fokus på hennes utveckling på såväl det kunskapsmässiga som det personliga planet. Vårt mål är att deltagaren ska lämna oss stärkta i sitt självförtroende och med stora förhoppningar på vad framtiden kan erbjuda.

Birkagårdens folkhögskola

Skolans Allmänna kurs och expedition finns centralt i Stockholm - i ABF-huset på Sveavägen. 

Rockmusiklinjen håller till alldeles i närheten, vid Odenplan.

Klassiska musiklinjen och Pensionärslinjen har sin verksamhet hos Stiftelsen Birkagården på Karlbergsvägen.

Rockmusiklinjen och den Klassiska musiklinjen ger regelbundna konserter till vilka intresserade är välkomna. Ytterligare information finns på skolans hemsida under evenemang.

På Birkagårdens folkhögskolas hemsida finns mer information om utbildningarna och om hur du ansöker till skolan.

Vi har även Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) med löpande antagning samt Etableringskurs för nyanlända.

Hitta hit

Postadress:
Birkagårdens folkhögskola
Box 3557
103 69 Stockholm

Besöksadress:
Sveavägen 41

Telefon: 08-524 633 30
Fax: 08-524 633 49

E-post:
info@birkagarden.fhsk.se

Webbadress:
www.birkagarden.fhsk.se

Huvudman:
ABF Stockholm och Stiftelsen Birkagården
http://www.abfstockholm.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Andra utbildningar på skolan: