Skola:
Grebbestads folkhögskola
Plats:
Grebbestad - Västra Götalands län
Längd:
1 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Profilkurs
Ansök senast:
Löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Skriv ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du söker just den här utbildningen. Bifoga betyg, arbetsintyg och andra dokument som kan vara av värde för antagningen.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 22 aug 2023 - 24 maj 2024

Kostnader: Du betalar för läromedel, studiebesök och material. Valfria examinationer bekostar du själv; båtförarintyg, kustskepparintyg och, radiocertifikat (SRC och DSC) ca 650 kr, samt fartygsbefäl klass VIII, ca 3800 kr.

Kontakt: Stina Jakobsson

Telefon: 0525-19920

E-post:
grebbestads.folkhogskola@vgregion.se

Välkommen till Sveriges artrikaste marina miljö, och en helt unik utbildning för folkhögskola. Kursen ger dig möjlighet att fördjupa dig inom marinbiologi, men även att lära dig att navigera på havet.

Utbildningens huvudmoment är marinbiologi, vilket innebär att vi studerar allt från små växtplankton till havets stora däggdjur. Vi lär oss vilka livsformer som finns i havet, hur de ser ut, fungerar och samverkar med varandra och sin omgivning (ekologi). Miljöproblem, fiske och havsbruk behandlas också i kursen.

Föreläsningar och laborationer varvas med fältstudier och grupparbeten. Skolans läge och tillgång till båtar gör att vi lätt kan komma ut på havet och samla in organismer eller titta på sälar. För att du ska lära dig hantera en båt och navigera till havs har vi 3,5 timmar navigation i veckan.

Du får möjlighet att ta förarintyg för båt, kustskepparintyg, fartygsbefäl klass VIII och SRC/VHF radiocertifikat. Om du vill ta sportdykarcertifikat finns det dykföretag i närheten som anordnar kurser.

Ämnen vi läser

  • Marinbiologi
  • Navigation

Efter utbildningen ska du:

-Fått inblick i hur havet fysiskt fungerar med havsströmmar, språngskikt m.m.

-Fått inblick i hur havet som livsmiljö fungerar och fått en fördjupad inblick i havets mångfald av organismer.

-Kunna känna igen och artbestämma vanligt förekommande plankton, alger, ryggradslösa djur, fiskar och däggdjur.

-Ha inblick i hur organismerna i havet samspelar med varandra och sin livsmiljö (ekologi).

-Ha kunskap om, och själv provat, metoder för studier av havet och dess organismer.

-Kunna diskutera havets liv och miljö på ett sakligt sätt.

-Fått en inblick i hur människan påverkar havsmiljön och hur resurserna kan nyttjas på ett hållbart sätt.

-Fått möjlighet att ta båtförarintyg, kustskepparintyg, fartygsbefäl kl. VIII och radiocertifikat (SRC med DSC). Dock bekostar du examinationerna själv.

-Fått praktisk kunskap i att hantera en båt.

Studiebesök och föreläsare

Detta bestäms i samråd mellan lärare och kursdeltagare efter vilka önskemål som finns. Exempel på besöksmål: marinbiologiska laboratorier, akvarier, vetenskapscentra och företag med marin anknytning. Gästföreläsare bjuds in under vissa kursmoment. Under året har vi schemabrytande aktiviteter där hela skolan deltar.

Framtiden

Efter fullgjord kurs har du fått kunskap om havets biologiska fysiska miljö och hur den påverkas av olika slags mänsklig aktivitet. Du ska ha fått grundläggande kunskap inom navigation och bra grundkunskaper inom marinbiologi för fortsatta studier på universitet eller motsvarande. Förkunskapskraven för att studera marinbiologi på universitetet är att man ska ha läst de naturvetenskapliga ämnena biologi, kemi, fysik och matte. Man kan inte läsa alla dessa kurser hos oss.

Ansökan och antagning

För att få gå på folkhögskola måste man fylla 18 år det år som kursen börjar. Skolan kan i vissa speciella fall ge undantag. Det finns ingen övre åldersgräns. Kursen vänder sig främst till dig som har en förmåga att organisera dina studier. Du bör ha klarat av minst 800 poäng på gymnasiet, varav några av de grundläggande kurserna (Sve/Sva, Eng, Mat, His, Nak, Sam, Rel). Kursen passar även dig som har minst ett tidigare år på folkhögskola. För att läsa särskild kurs - marinbiologi krävs att du har läst naturkunskap 1a1.

 

 

 

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Har fått grundläggande kunskaper för fortsatta högskolestudier eller liknande.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) https://www.grebbestads.fhsk.se/kurser/sarskilda-kurser/marinbiologi/

Jag är så glad och stolt att jag tog steget

Monika Nordenbrand arbetade som sjuksköterska inom barnsjukvården i 25 år. Men efter att ha blivit sjuk i utmattning och sagt upp sig från sitt arbete, bytte hon sjukhuskorridorerna mot fjällvyer, friluftsliv och folkhögskola.

Läs hela artikeln

Grebbestads folkhögskola

En skola vid havet i norra Bohuslän. 

Läs mer om skolan

Postadress:
Grebbestads folkhögskola
Box 9
457 72 Grebbestad

Besöksadress: Gisslerödsbacken 3

Telefon: 0525-199 20
E-post: grebbestads.folkhogskola@vgregion.se
Webbadress: http://www.grebbestads.fhsk.se/