Skola:
Värnamo folkhögskola
Plats:
Värnamo - Jönköpings län
Längd:
2 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Profilkurs, Yrkesutbildning
Ansök senast:
Löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Grundläggande behörighet, vitsordad erfarenhet från yrket.

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 16 aug 2023 - 7 jun 2024

Kontakt: Marie Cavorian

Telefon: 010-244 90 28

E-post:
marie.cavorian@rjl.se

Fritidsledarutbildningen är en tvåårig yrkesutbildning förlagd till folkhögskola. Folkhögskolans frihet och arbetssätt ger dig många möjligheter, både i utbildningen och inför framtiden.

Fritidsledarutbildningen på Värnamo Folkhögskola har en hälsofrämjande profil. Det innebär att vi lägger stor vikt vid att stärka friskfaktorer som leder till hälsa och som underlättar utveckling och lärande. Fritidsledarutbildningen passar dig som i ditt framtida yrke vill arbeta med människor och fritid. Fritidsledaren möjliggör relationer till och mellan människor och stödjer deras identitetsutveckling. I yrket ingår även att arbeta med demokrati och inflytandefrågor.

Fritidsledare arbetar med människor i olika åldrar och i olika verksamheter, så som fritidsgårdar, skolor, äldreverksamhet, föreningar, projekt, friskvårdsarbete och bland människor med olika funktionsvariationer.

INNEHÅLL
Utbildningen innehåller en variation av teoretiska och praktiska moment som bidrar till att utveckla din ledarförmåga och yrkeskompetens.

I de teoretiska momenten läser du ämnen som fritidskunskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete, sociologi och projektkunskap. Under den sista terminen på utbildningen får du möjlighet att fördjupa dig i ett ämne relaterat till människors fritid.

Den praktiska delen består bland annat av arbetsplatsförlagt lärande, projektarbeten, vinterfjällutbildning, kanothajk, vandring och segling. Ledarskap i och genom idrott och friluftsliv utgör en viktig del av utbildningen.

Utbildningen innehåller även för yrket efterfrågade och aktuella kurser, exempelvis estetisk verksamhet, äventyrspedagogik, Machofabriken samt motiverande intervju (MI).

STUDIEOMRÅDEN
Följande studieområden ingår i utbildningen:

Människans växande och livsvillkor
Samhälle, fritidskultur och fritidsarbete
Pedagogik och ledarskapsutbildning
Fritidsarbetets metodik
Fritiden som forskningsfält
Lokal utbildningsprofil och fördjupning
Pedagogisk professionell utveckling (APL 15 veckor)

BESÖKS- OCH INTERVJUDAGAR
Efter 15 april bjuder vi in till intervju- och informationsdagar på skolan där vi träffar dig som sökt till utbildningen.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Söka anställning som Fritidsledare. 

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) http://www.rjl.se/Varnamofolkhogskola/Kurser/Fritidsledarutbildning/

Vill visa att skogen är en trygg och läkande plats

Marcus och Elinor drömmer om att arbeta i naturen med människor. De går kursen Äventyrsguide och får lära sig om friluftsliv, äventyrssport och ledarskap.

Läs hela artikeln

Värnamo folkhögskola

Värnamo folkhögskola - mötesplatsen för studerande i olika åldrar, med olika erfarenheter, från hela landet. Med moderna utbildningslokaler, egen idrottshall och internat har vi har plats för ca 200 studerande. Som landstingsskola vill vi lyfta folkhälsan. Vi är en rök- och drogfri skola, centralt belägen i Värnamo med närhet till kommunikationer och service.

Läs mer om skolan

Postadress:
Värnamo folkhögskola
Västhorjavägen 9
331 35 Värnamo

Besöksadress: Västhorjavägen 9

Telefon: 010-244 90 10
E-post: varnamo.folkhogskola@rjl.se
Webbadress: http://www.rjl.se/varnamofolkhogskola